PE-Pitstop Dutch Gaap

Inhoud

Er is nog geen startdatum van deze cursus bekend. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de startdatum, mail dan Jelle Berghuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en u ontvangt bericht zodra deze bekend is.

Een in Nederland gevestigde rechtspersonen is verplicht haar jaarrekening op te stellen op basis van normen die in het maatschappelijk verkeer in Nederland als aanvaardbaar worden beschouwd (Dutch GAAP). Deze in Nederland gebruikte verslaggevingsregels zijn voornamelijk gebaseerd op de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Deze verslaggevingsregels zijn recent aangepast als gevolg van een nieuwe EU- Richtlijn jaarrekening welke is vertaald in Uitvoeringswet Richtlijn jaarrekening.

In deze Pitstop ‘Dutch GAAP’ staan wij tevens stil bij de impact die de diverse internationale algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen (waaronder IFRS) kunnen hebben op een Nederlandse jaarrekening en behandelen wij een aantal specifieke vrijstellingen voor rechtspersonen die Titel 9 toepassen. Tevens behandelen wij het formele proces van opmaak tot publicatie van de jaarrekening.

Naast de belangrijkste aanpassingen als gevolg van de nieuwe EU richtlijn kijken wij ook naar de voor Nederland specifieke criteria voor de classificatie en waardering van kapitaalbelangen waaronder die in dochtermaatschappijen en deelnemingen en staan wij stil bij de term ‘verbonden partijen’. Vanzelfsprekend behandelen wij de criteria voor consolidatie en de in Nederland bestaande consolidatievrijstellingen. Tot slot beschouwen wij kort de rol van de accountant en de inhoud van een accountantsverklaring bij een jaarrekening.

Tijdens deze PE-pitstop worden de belangrijkste aspecten van het Nederlands verslaggevingsrecht, mede aan de hand van een aantal praktische voorbeelden en casuïstiek, toegelicht en besproken.

Leerdoel
Na afloop van deze cursus beschikt u over een volledig en actueel overzicht van de in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen ten behoeve van de opmaakt en publicatie van de jaarrekening.

Onderwerpen

- Achtergrond Dutch GAAP en een inleiding bij de belangrijkste bouwstenen: Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
- Invloed van de nieuwe EU Directive en ‘Uitvoeringswet Richtlijn jaarrekening’ op de externe verslaggeving
- Aanpassing grootte criteria en de daarbij behorende vrijstellingen
- Overzicht van het proces van opmaak tot publicatie van de jaarrekening
- De criteria voor toepassing van Artikel 403 en de mogelijke risico’s
- De classificatie en waardering van een kapitaalbelang
- Consolidatie en consolidatievrijstellingen
- De rol van de accountant

 

Praktisch

Datum, tijd en locatie
(Datum nader te bepalen)
15.30 uur - 18.45 uur
Hotel Schiphol A4
Prijs

Prijs: €295

Accreditatie
  • pe hqHQ: 3 PE-punten
Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Sandra de Graaf
Sandra de Graaf

 070-3780747
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl