PE-Pitstop De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018

Inhoud

Op 2 mei 2016 is het 'concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren', de 'Wet toezicht trustkantoren 2018' (Wtt 2018), in consultatie gegaan. Volgens de concept Memorie van Toelichting (MvT Wtt 2018) zijn de aard en omvang van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet toezicht trustkantoren (hierna: Wtt) zodanig dat is gekozen voor intrekking van die wet en introductie van een nieuwe wet.

De nieuwe Wtt 2018 strekt tot 'verdergaande regulering' van trustkantoren. Dit heeft betrekking op de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen, alsook op het instrumentarium dat De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder ter beschikking staat voor handhaving en toezicht. Op de website van de internetconsultatie zijn vier onderdelen van de Wtt 2018 aangemerkt als de belangrijkste wijzigingen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

 • Integere en beheerste bedrijfsvoering: aansluiting wordt gezocht bij de normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering, die ook voor andere financiële instellingen gelden op grond van de Wet op financieel toezicht (hierna: Wft);
 • Twee dagelijkse beleidsbepalers: voorgesteld wordt om een tweehoofdige dagelijkse leiding verplicht te stellen;
 • Grondslag van verbod op diensten: voorzien wordt tevens in de introducte van een grondslag om bij algemene maatregel van bestuurd dienstverlening aan of ten behoeve van specifieke structuren te kunnen verbieden;
 • Toezichtinstrementarium: het concept wetsvoorstel strekt tot een uitbreiding van het instrumentarium van de toezichthouder, met name met betrekking tot de openbaarmaking van waarschuwingen en verklaringen of van bestuurlijke sancties.

Blijkens de reacties op de internetconsultatie wordt met name de nodige aandacht gevraagd en kritiek geuit op de nieuwe onderzoeksverplichtingen, die met de inwerktreding van de Wtt 2018 aan trustkantoren wordt opgelegd.

Tijdens deze PE-Pitstop worden de belangrijkste aspecten van de nieuwe Wtt 2018 behandeld. Daarbij wordt tevens ingegaan op bovengenoemde kritiek. Ook wordt ingegaan op de huidige stand van de (internationale) kennis met betrekking tot misbruik van trustkantoren.

Leerdoel
Na afloop van deze cursus kunt u de belangrijkste wijzigingen, die gepaard gaan met de inwerktreding van de nieuwe Wtt 2018, doorgronden. U begrijpt ook welke gevolgen de voorgestelde wijzigingen hebben voor de trustsector. Bovendien begrijpt u de typologieën waarmee wordt gewerkt om misbruik van trustkantoren te herkennen.

Tool
In de slides van de cursus zijn enkele overzichten opgenomen, waarin de huidige (internationale) kennis met betrekking tot misbruik van trustkantoren is opgenomen. Daarnaast is in de presentatie een overzichtelijke weergave opgenomen van de belangrijkste wijzigingen.  

Onderwerpen

 • Misbruiktypologieën en complexe zeggenschapsstructuren
 • Integere en beheerste bedrijfsvoering
 • Twee dagelijkse beleidsbepalers
 • Grondslag van verbod op diensten
 • Toezichtsinstrumentarium
 • Reacties internetconsultatie

Planning

 Donderdag 29 maart 2018

Tijd: 15:30 tot 18:45 uur

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor PE-Pitstop De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 te Hotel Schiphol A4. De factuur à €295 ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Donderdag 29 maart 2018
15.30 uur - 18.45 uur
Hotel Schiphol A4
Prijs

Prijs: €295

Betaling: U ontvangt kort voorafgaand aan de startdatum de factuur.

Accreditatie

  Holland Quaestor
  3 PE-punten

Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Sandra de Graaf
Sandra de Graaf

 070-3780747
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Over Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy is dé opleider voor professionals die ondernemers adviseren over fiscale vraagstukken. Belastingadviseurs, accountants, notarissen, bankiers, financieel planners, advocaten en trust professionals vergroten al meer dan 15 jaar hun kennis en vaardigheden met onze opleidingen, cursussen, symposia en congressen. Maar ook online via de e-learnings en webinars van Tax Talks. Daarnaast geven wij diverse vakbladen en praktijkgerichte toolkits uit om de adviseur te ondersteunen in zijn praktijk.

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl