Vakblad FamilieZaken

Inhoud

FamilieZaken is het vakblad voor adviseurs van dga's en familiebedrijven. Bij familiebedrijven kan men spreken van een bijzondere vorm van ondernemerschap; een vorm die vaak uitsluitend wordt begrepen door mensen afkomstig uit en opgegroeid in een familiebedrijf. Een grote uitdaging voor u als adviseur om het familiebedrijf op een succesvolle manier bij te staan.

In FamilieZaken vindt u wetenschappelijk verantwoorde, doch praktijkgerichte artikelen over het succesvol adviseren van deze specifieke doelgroep. Verschillende thema's, zoals Governance, Financiering, Privacy, Opvolging, Internationaal, komen aan de orde.

FamilieZaken verschijnt 4 maal per jaar. Een jaarabonnement kost € 139 per jaar.

Klik op bovenstaande bestelknop om een kennismakingsabonnement van 2 nummers voor € 35 te bestellen.

Onderwerpen

In nummer 2017-5 treft u de volgende onderwerpen aan:

Alternatieve financieringsvormen familiebedrijf. Als gevolg van de bankencrisis zijn er sinds 2008 verschillende nieuwe financieringsvormen ontstaan. Zeker met de lage rentestanden is menig investeerder op zoek naar alternatieven. In dit artikel bespreekt drs. Jeroen Knol actuele ontwikkelingen.

Geeft het regeerakkoord ook familiebedrijven vertrouwen? ‘Vertrouwen in de toekomst’ is het motto van het nieuwe kabinet. Voor familiebedrijven lijkt het regeerakkoord ook gunstig uit te werken. Drs. Niels Govers en drs. Erik van der Steen gaan in op een aantal fiscale en juridische maatregelen die zijn aangekondigd.

Verhoging box 2-tarief. Kun je appels met peren vergelijken? Het kabinet is op zoek naar een evenwichtige belastingdruk tussen de dga-ondernemer en de IB-ondernemer. Hoe (on)evenwichtig de verhoging van het box 2- tarief is, onderzoekt drs. Ronald Kousen.

 Beleidsvorming bij transities van het familiebedrijf. Bij een familiebedrijfsopvolging gaat het vaak om meerdere zaken tegelijk zoals het leiderschap binnen de familie en het bedrijf en de verstrengeling van financiële belangen. Volgens mr. Jurgen Geerlings is het van belang om ook goed na te denken over de consequenties van bedrijfsbeslissingen voor de familie.

Onderwijs als brug tussen onderzoek en praktijk. Scriptieprijzen familiebedrijven uitgereikt. Stichting Ten Clarenwater heeft samen met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim een internationale scriptieprijs in het leven geroepen. De eerste prijzen zijn uitgereikt.

 

Praktisch

Prijs

Prijs: €35 (kennismaking 2 edities)
€ 139 Jaarabonnement

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl