Arbeid & Loon

4 oktober 2022

In een dag verdieping op internationale aspecten loonheffing

13 oktober 2022

Voorkomen van ongelukken met de lucratiefbelangregeling 

9 november 2022

De belangrijkste juridische en fiscale aspecten van management- en werknemersparticipaties

15 november 2022

Wegwijs in de loonbelasting & werkkostenregeling

(Datum nader te bepalen)

Snel en gestructureerd een fiscaal advies

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden