Voorkom problemen bij bedrijfsopvolging

Maak van uzelf een professionele gesprekspartner, ook in het Engels!

Bereik meer, in minder tijd!

Wat moet u administreren voor privépersonen?

Houvast bij het lezen en begrijpen van een jaarrekening

Transfer Pricing voor fiscalisten in het MKB

Voorkomen van ongelukken met de lucratiefbelangregeling 

Fiscale terminologie en rolverdeling

Leer de voordelen van overdracht van een onderneming via cv

26 mrt 2020

Stoomcursus BTW

In één dag wegwijs in de btw

In één dag bij op het gebied van vermogensstructurering

Hoofdregels, valkuilen en adviesmogelijkheden eigen woning

Leer data-analyse effectief aan te wenden voor uw praktijk

RB 6, NBA 6, NOAB 5, NOB

Focus op de verschillende hoedanigheden van de DGA

Alles over het Multilateraal Instrument (MLI)

Masterclass vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

5-daagse opleiding start 6 april 2020

Fiscale optimalisatiemogelijkheden voor investerende ondernemers

Traditionele & alternatieve invullingen van de oudedagsvoorziening

Transformatie van vastgoed

Effectief communiceren met het familiebedrijf

Juridische en wetenschappelijke kennis in combinatie met praktische handvatten uit de erfrechtpraktijk

Wat accountants en belastingadviseurs moeten weten over de Wwft en andere meldverplichtingen

In een dag alle aspecten van estate planning

Speciaal voor de familiebedrijvenadviseur

In één dag wegwijs in internationaal belastingrecht

Mogelijkheden om de fiscale winst te drukken

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

7-daagse opleiding; Kom als estate planner goed beslagen ten ijs!

In een dag verdieping op internationale aspecten loonheffing

Milieubelastingen en -heffingen op het gebruik en verbruik van (aard)gas, afval, CO2, elektriciteit, verpakkingen en water

3-daagse opleiding loonheffingen voor belastingadviseurs

Hoe om te gaan met de fiscale aspecten van de energietransitie?

Adviseren van snelgroeiende ondernemingen

Verwerking van de belastingpositie in de jaarrekening

5-daagse opleiding start 14 mei 2020

Wegwijs door het woud van regels en rechtspraak van de 'inbreng' en ‘terugkeer’

Meldplicht potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren; adviseurs moeten nu al in actie komen!

Ins & outs omzetbelasting internationale goederen en dienstentransacties

3-daagse opleiding. Word trusted advisor van het familiebedrijf!

Belangrijkste aspecten WTT 2018

Alle ins & outs van het huwelijksvermogensrecht in één dag

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

De turboliquidatie: een snelle ontbindingswijze of een fraude-tool?

Ins- en outs over fiscale aspecten fusies & overnames

In een middag bij op het gebied van de deelnemingsvrijstelling

Overdrachtsbelastingaspecten voor verleden, heden en toekomst

Topspecialisten op het terrein van vastgoed en financiering nemen u mee in de ins & outs

Werken met de innovatiebox en overige maatregelen om innovatie te stimuleren

Alle ins- en outs over leerstuk onzakelijke lening en de aangekondigde rekeningcourantmaatregel 

Allen ins & outs van erfrecht in één dag

Aangifte doen? Eerst de laatste tips en trucs in een dag!

 Concrete handvatten ter voorkoming van financiele en fiscale aansprakelijkheid

De belangrijkste juridische en fiscale aspecten van management- en werknemersparticipaties

11 juni 2020

Leergang BTW

3 dagen verdiepende materie

Hoe ziet het Nederlandse UBO-register eruit en wat zijn de gevolgen

12 juni 2020

BTW congres 2020

Ga naar www.btwcongres.nl voor meer informatie, het programma en om in te schrijven!

Laatste stand van zaken agro fiscaal

Zet de volgende stap in risk based invulling van het monitoringsproces

Haal meer uit uw aangifte omzetbelasting

Fiscale aspecten van de maatschap, VOF en CV

Het testament en de schenking centraal

In één dag wegwijs in de loonheffing

Aftrek btw voor houdsters: de btw is de btw niet zonder houdsterproblematiek!

Uw STAK kan veel breder worden ingezet!

Belangrijkste aspecten aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen

02 sept 2020

Leergang Erfrecht

5-daagse opleiding erfrecht voor Fiscalisten en (Register) Estate Planners

Minder stress, meer aandacht en focus

Alle geheimen van vastgoedrekenen- en financieren

Alle fiscale vastgoedactualiteiten aan de hand van casussen op een rij

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden