Jelle Berghuis

Jelle Berghuis

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Website URL: http://070-3780750

Vos, mr. Jacques

Jacques Vos is bewaarder bij het Kadaster

Frank van der Sluys is Head of Research bij Cushman & Wakefield

Coördinerend wetgevingsjurist Ministerie van Financiën

Executive Vice President Group Compliance bij de Citco Group of Companies en voormalig toezichthouder Integriteit bij de Nederlandsche Bank

Saskia Dirkzwager is de dossierhouder trustwetgeving van het Ministerie van Financiën

Jan Leliveld is advocaat en partner bij Van Doorne

Casper Rikerk is advocaat en partner bij Finnius

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven op een bepaald moment het management en/of de werknemers willen prikkelen om extra te presteren en daarvoor een participatieplan willen introduceren. Komt er bijvoorbeeld een overname aan? Dienen specifieke werknemers de komende jaren aan de onderneming verbonden te blijven? Maar ook bij het werven van nieuwe werknemers worden werknemersparticipaties als aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde worden ingezet.

Tijdens deze masterclass komen in één middag de belangrijkste juridische en fiscale aspecten van management- en werknemersparticipaties aan bod. Daarbij wordt ingegaan op vragen als: Wanneer kies je voor aandelen, opties, certificaten van aandelen, phantom shares, winstbewijzen, Stock Appreciation Rights of juist voor een winstafhankelijke bonus? Welke rechten en verplichtingen zijn hieraan voor de manager/werknemer verbonden? Wat kun je allemaal regelen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer voortijdig ontslagen wordt? Hoeveel belasting is er door de manager/werknemer verschuldigd en zijn de kosten van de gekozen participatie wel aftrekbaar voor de onderneming? Wat zijn overige relevante fiscale aspecten?

> MEER INFORMATIE

Vrijwel alle wijzigingen omtrent de eigen woning kennen als repeterend ritueel dat de regelingen onder (te) grote tijdsdruk worden ingevoerd en dit tot talloze verduidelijkende en versoepelende besluiten heeft geleid om enigszins praktisch uitvoerbaar te zijn. En dat terwijl deze regeling voor een zeer groot deel van de Nederlandse huishoudens een zo belangrijk deel van de (maandelijkse) nettolasten uitmaakt!

Daarbij lijkt de voorgestane “economische benadering” met een vernieuwing van de wettelijke gemeenschap anno 2018 ineens niet meer aan de orde. In brieven en het “wel heel bijzondere” besluit van 30 januari 2018 van de staatssecretaris, wordt de visie van de wetgever langzaam helder. Frits van der Kamp legt tjidens deze masterclass uit hoe de puzzel omtrent de eigen woning gelegd kan worden.

> MEER INFORMATIE

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden