Financieel

28 februari 2022

Fiscale duiding polissen lijfrenten, stamrechten, kapitaalverzekeringen

22 maart 2022

In één dag bij op het gebied van vermogensstructurering

15 juni 2022

Alternatieve investeringsmogelijkheden

30 juni 2022

Hoe ziet het Nederlandse UBO-register eruit en wat zijn de gevolgen

21 september 2022

RB 5, NBA 5, NOAB 5, NOB

(Datum nader te bepalen)

Alle ins en outs op het gebied van kapitaalverzekeringen

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden