Internationaal

19 maart 2020

Transfer Pricing voor fiscalisten in het MKB

2 april 2020

Alles over het Multilateraal Instrument (MLI)

3 april 2020

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

20 april 2020

In één dag wegwijs in internationaal belastingrecht

11 mei 2020

In een dag verdieping op internationale aspecten loonheffing

18 mei 2020

Meldplicht potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren; adviseurs moeten nu al in actie komen!

18 mei 2020

Ins & outs omzetbelasting internationale goederen en dienstentransacties

27 mei 2020

Ins- en outs over fiscale aspecten fusies & overnames

(Datum nader te bepalen)

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

(Datum nader te bepalen)

Gevolgen voor de inkomsten- en erfbelasting

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden