Internationaal

12 december 2019

Meldplicht potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren; adviseurs moeten nu al in actie komen!

12 maart 2020

Meldplicht potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren; adviseurs moeten nu al in actie komen!

19 maart 2020

Transfer Pricing voor fiscalisten in het MKB

2 april 2020

Alles over het Multilateraal Instrument (MLI)

3 april 2020

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

11 mei 2020

In een dag verdieping op internationale aspecten loonheffing

18 mei 2020

Ins & outs omzetbelasting internationale goederen en dienstentransacties

20 mei 2020

Ins- en outs over fiscale aspecten fusies & overnames

(Datum nader te bepalen)

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

(Datum nader te bepalen)

Gevolgen voor de inkomsten- en erfbelasting

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl