Internationaal

2 maart 2023

Eerste praktijkervaringen met de rapporageplicht

11 mei 2023

Mandatory disclosure regime for cross border transactions (DAC6)

6 juni 2023

In een dag verdieping op internationale aspecten loonheffing

19 juni 2023

Het internationale fiscale speelveld verandert in rap tempo; een korte update

22 juni 2023

Ins- en outs over fiscale aspecten fusies & overnames

29 juni 2023

Gevolgen voor de inkomsten- en erfbelasting

4 juli 2023

Werken bij de buren & vice versa

(Datum nader te bepalen)

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden