Internationaal

5 oktober 2020

Mandatory disclosure regime for cross border transactions (DAC6)

15 oktober 2020

Ins & outs omzetbelasting internationale goederen en dienstentransacties

9 november 2020

Transfer Pricing voor fiscalisten in het MKB

13 november 2020

Actuele ontwikkelingen in concernfinanciering

23 november 2020

The international tax playing field is rapidly changing; a short update.

1 december 2020

Met behulp van Taxvice gestructureerd en efficiënt tot een advies komen

(Datum nader te bepalen)

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

(Datum nader te bepalen)

Gevolgen voor de inkomsten- en erfbelasting

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden