Internationaal

12 september 2022

Werken bij de buren & vice versa

4 oktober 2022

In een dag verdieping op internationale aspecten loonheffing

6 oktober 2022

Gevolgen voor de inkomsten- en erfbelasting

13 oktober 2022

Het traditionele winstbelastingsysteem staat aan de vooravond van grote veranderingen

16 november 2022

Ins- en outs over fiscale aspecten fusies & overnames

12 december 2022

Het internationale fiscale speelveld verandert in rap tempo; een korte update

(Datum nader te bepalen)

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden