Internationaal

10 februari 2021

Eerste rapportageplicht per 1 januari 2021

29 maart 2021

Transfer Pricing voor fiscalisten in het MKB

16 april 2021

Actuele ontwikkelingen in concernfinanciering

4 juni 2021

The international tax playing field is rapidly changing; a short update.

(Datum nader te bepalen)

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

(Datum nader te bepalen)

Gevolgen voor de inkomsten- en erfbelasting

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden