Masterclasses (26)

Hoe om te gaan met de fiscale aspecten van de energietransitie?

Topspecialisten op het terrein van vastgoed en financiering nemen u mee in de ins & outs

Werken met de innovatiebox en overige maatregelen om innovatie te stimuleren

Met behulp van Taxvice gestructureerd en efficiënt tot een advies komen

Alle ins- en outs over leerstuk onzakelijke lening en de aangekondigde rekeningcourantmaatregel 

De belangrijkste juridische en fiscale aspecten van management- en werknemersparticipaties

Alle fiscale vastgoedactualiteiten aan de hand van casussen op een rij

Hoofdregels, valkuilen en adviesmogelijkheden eigen woning

Mogelijkheden om de fiscale winst te drukken

Milieubelastingen en -heffingen op het gebruik en verbruik van (aard)gas, afval, CO2, elektriciteit, verpakkingen en water

In één dag bij op het gebied van vermogensstructurering

Voorkom problemen bij bedrijfsopvolging

Masterclass vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen

Wegwijs door het woud van regels en rechtspraak van de 'inbreng' en ‘terugkeer’

Alles over het Multilateraal Instrument (MLI)

Alle fiscale vastgoedactualiteiten aan de hand van casussen op een rij

RB 6, NBA 6, NOAB 5, NOB

Actuele ontwikkelingen in concernfinanciering

Transformatie van vastgoed

Masterclass Bedrijfsopvolging

(Datum nader te bepalen)

RB 5, NBA 5, NOB

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

Fiscale duiding polissen lijfrenten, stamrechten, kapitaalverzekeringen

Pensioenlandschap anno 2020, wat zijn de mogelijkheden?

 Wat is de fiscale status van een sporter of artiest?

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden