Kootstra, mr. Anke

Anke Kootstra is oprichter van Financieren in BALANS. Na jarenlange ervaring in corporate banking, in de accountants- en belastingadviespraktijk en in haar eigen bedrijf Kootstra Juristerij kwam mr. Anke Kootstra erachter dat de invloed van systeemdynamiek in en om families en organisaties op vraagstukken rond bedrijfsopvolging groter is dan lijkt te worden onderkend en/of geadresseerd. Mogelijkheden om inspiratie te vinden lijken daardoor onbenut te blijven. Gevoed door haar behoefte om de leemte te onderzoeken tussen de expertise die familiebedrijfadviseurs doorgaans interdisciplinair aanbieden en datgene wat soms aanvullend nodig blijkt om vraagstukken rond bedrijfsopvolging doortastend te kunnen begeleiden, ook waar de emoties hoog oplopen in het proces van bedrijfsopvolging, specialiseerde zij zich erin om het erkennen van emoties tot resultaatgerichte, warme en persoonlijke ervaringen te maken. Graag draagt Anke bij aan het verspreiden van kennis, inzichten en vaardigheden. Daartoe richtte zij Financieren in BALANS op. Opgeleid als facilitator in familieopstellingen en als facilitator van systeemopstellingen in en om organisaties beschouwt Anke het Hellingerinstituut Nederland als een belangrijke voedingsbron voor de inzet van haar systemisch bewustzijn. Via Interakt, centrum voor meergenerationele psychotraumatologie, volgde Anke tevens opleiding in de interactieve zelf-resonantiemethode, gebaseerd op erkende traumaverwerkings- en hechtingstheorieën en op het werk van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden