Basisopleiding Trust Officer-2

Inhoud

This course will be conducted in English. 

In de trustbranche hebben zich de afgelopen jaren grote veranderingen afgespeeld. De compliance factor is van eminent belang geworden. Het monitoren van risico’s en het herkennen en voorkomen van witwastransacties en terrorismefinanciering vergt diepgaande fiscale en civielrechtelijke kennis. De poortwachtersfunctie vraagt om begrip van – vrijwel altijd – internationale ondernemingsstructuren. Hiernaast groeien de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden door wet- en regelgeving en rechtspraak. In de Basisopleiding Trust Officer 2 van Sdu Licent Academy ligt de nadruk op al deze aspecten en het bevorderen en bewaken van de integere bedrijfsvoering van het trustkantoor.

De Basisopleiding Trust Officer 2
De Basisopleiding Trust Officer 2 heeft tot doel de kennis van juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische vraagstukken te vergroten op zodanige wijze dat het belang van de doelvennootschappen die onder beheer staan kan worden behartigd en tevens de integere bedrijfsvoering van het trustkantoor wordt gewaarborgd. Dit vraagt om een integrale benadering en aandacht voor toepassing in de praktijk. Met het oog op de professioneel-kritische instelling die van een ervaren trust officer verwacht wordt, zal in de opleiding ook aandacht worden besteed aan ethiek en integriteit. De kennis die wordt overgedragen is primair gericht op het begrip van structuren en transacties, zodat een systematische risicobeheersing binnen het trustkantoor mogelijk wordt. Het werk van het trustkantoor bestaat immers niet alleen uit het nakomen van administratieve verplichtingen maar strekt zich ook uit tot andere verplichting, zoals de fiscale. Trust officers moeten daarom op niveau kunnen meepraten en -denken met externe adviseurs (accountants, fiscalisten, juristen) en deze waar nodig inschakelen.

Doelgroep
De basisopleiding Trust Officer 2 is bedoeld voor ervaren medewerkers van trustkantoren. Kandidaten vervullen een integriteitsgevoelige functie bij een trustkantoor in de zin van de Wet toezicht trustkantoren. Zij zijn belast met relatiebeheer, al dan niet zelfstandig, doorgroei in de lijn voor Trust Officer naar een (toekomstige) proxyholder niet per definitie aan de orde is;

Leerdoelen
Leerdoelen van de Basisopleiding Trust Officer 2 zijn:

• Vergroten van de kennis op juridisch, fiscaal en financieel (accounting) terrein met de focus op de geïntegreerde toepassing hiervan in het eigen werkveld.
• Bewustwording van het belang van integere bedrijfsvoering binnen het trustkantoor en actieve medewerking aan de bevordering daarvan.
• Bevorderen van het begrip van structuren en transacties in het kader van het monitoren van risico’s en het herkennen en voorkomen van witwastransacties en terrorismefinanciering.
• Bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening op de kerntaken van het trustkantoor.

Lesuren
Totaal aantal lesuren bedraagt 32 uur.

Voorbereidingstijd
Voor de voorbereiding dient men per onderdeel gemiddeld 8 uur te besteden, afgezien van de afsluitende kennistoets en mondelinge examen.

Toetsing
Actieve deelname aan alle onderdelen is een vereiste. Dit wordt getoetst aan de hand van aanwezigheidscontrole, beoordeling van de voorbereiding en de actieve participatie tijdens de bijeenkomsten. Hiernaast vindt na afloop een schriftelijke kennistoets en mondeling examen plaats, welke beiden met een voldoende moeten worden afgerond. Onvoldoende participatie kan tot gevolg hebben dat niet kan worden deelgenomen aan het examen.

Logo Erkenning opleiding HQ

Onderwerpen

1. COMPLIANCE: Integere bedrijfsvoering van het trustkantoor (5 uur)

• De integriteitsgevoelige functie van de trust officer
• Compliance in de organisatie (first, second and third line of defense), het procedurehandboek
• Inschatten van de risico’s op het gebied van compliance en integriteit
• Cliëntacceptatie en cliëntacceptatiedossiers
• Transactieprofielen en structuuroverzichten
• Escalatiemodel, omgaan met incidenten
• Omgaan met toezicht en de toezichthouder; actuele thema’s toezicht
• Melding van ongebruikelijke transacties

2. ONDERNEMINGSRECHT: Trust en fiduciaire dienstverlening (5 uur)

• Personenvennootschappen, kapitaalvennootschappen en doelvermogens in de praktijk
• Vertegenwoordiging bij verschillende rechtsvormen in verschillende levensfasen, Volmachten
• Oprichting kapitaalvennootschap
• Rechten/verplichtingen bestuurder
• Governance (1 tier/2 tier)
• Aandeelhoudersvergaderingen, besluitvorming in en buiten vergadering
• Dividend (uitkeringstoets)
• Aansprakelijkheden bestuurders, faillissement (civielrechtelijk)
• Fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen
• Opheffing/liquidatie verschillende rechtsvormen, procedures
• Buitenlandse rechtsvormen in Nederland

 3. FISCAAL: Nederlandse winstbelastingen, Internationale tax planning (6 uur)

• Fiscale behandeling van houdster- en financieringsmaatschappijen
• Werking van specifieke faciliteiten en anti-misbruikbepalingen
• Rulings (ATR/APA)
• Fiscale behandeling van dividend
• De aangifte van een SPV
• Verrekenprijsdocumentatie

• Tax Planning anno 2018: een nieuw landschap
• De vestigingsplaats van de onderneming, Substance
• De achtergrond van veel voorkomende structuren

4. FISCAAL: Indirecte belastingen, Tax Compliance (6 uur)

Houdster- en financieringsmaatschappijen en BTW
• Formele aspecten van de BTW
• Misbruik van recht in de omzetbelasting
• Herkennen van BTW-fraude

• Aangifte- en informatieverplichtingen
• De belangrijkste fiscale aansprakelijkheden voor bestuurders en aandeelhouders
• Boete en Strafrechtelijke risico’s
• Zorgplicht en aansprakelijkheid van adviseurs

5. ACCOUNTING: interne en externe verslaglegging en de jaarrekening (5 uur)

• Het toenemend belang van externe data
• Ontwikkelingen in het Nederlandse jaarrekeningenrecht
• Belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving als gevolg van de nieuwe EU Accounting Directive
• Nieuwe grondslagen Besluit Actuele Waarde
• De jaarrekening van houdster- en financieringsmaatschappijen
• De invloed van IFRS
- IFRS 9: classificatie financiële instrumenten
- IFRS 16: leases
- Update IFRS SME
• Intra groepsleningen
• Consolidatie
- IFRS 10: nieuwe consolidatierichtlijn
- Proportionele consolidatie en Joint Ventures
• Administratieverplichtingen bij de stichting derdengelden

6. ETHIEK EN INTEGRITEIT: professioneel-kritische houding (5 uur)

Interactieve workshop over ethiek en integriteit in het trustkantoor, voorafgegaan door een inleiding, waarin de integere bedrijfsvoering en de professioneel-kritische houding van de trust officer centraal staat.

• Belang van integriteit en ethiek voor de sector en voor het trustkantoor
• Positie ten opzichte van de verschillende stakeholders (cliënt, intermediair, directie)
• Omgaan met dilemma’s

Planning

Data worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Basisopleiding Trust Officer-2 te Hotel Schiphol A4. De factuur à €3350 (excl. btw). ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 13 september 2022
13:00 tot 19:00/20:15 uur (incl. maaltijd)
De cursus is in het Engels.
Hotel Schiphol A4
Prijs

Prijs: €3350 (excl. btw).

Betaling: U ontvangt kort voor de startdatum de factuur.

Prijs examen €275 (excl. btw). U ontvangt hiervoor een separate factuur.

Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Sandra de Graaf
Sandra de Graaf

 070-3780750
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden