trust

14 mei 2019

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

16 mei 2019

Belangrijkste aspecten WTT 2018

28 mei 2019

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

13 juni 2019

Belangrijkste aspecten aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen

25 juni 2019

Hoe ziet het Nederlandse UBO-register eruit en wat zijn de gevolgen

3 september 2019

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

17 september 2019

Geaccrediteerd als 'Master opleiding Trust Officer' door Holland Quaestor

1 november 2019

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

25 november 2019

De turboliquidatie: een snelle ontbindingswijze of een fraude-tool?

(Datum nader te bepalen)

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

(Datum nader te bepalen)

Risico's rondom vastgoed

(Datum nader te bepalen)

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl