trust

4 december 2018

In een dag de laatste ontwikkelingen in de trustsector

11 december 2018

RB 6, NBA 6, KNB 6, NOB

19 maart 2019

Misbruik en fraude in de btw

11 april 2019

Donderdag 11 april 2019

12 april 2019

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

(Datum nader te bepalen)

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

(Datum nader te bepalen)

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

(Datum nader te bepalen)

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

(Datum nader te bepalen)

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

(Datum nader te bepalen)

Belangrijkste aspecten WTT 2018

(Datum nader te bepalen)

Belangrijkste aspecten aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl