Trust (14)

In een dag de laatste ontwikkelingen in de trustsector

Misbruik en fraude in de btw

Donderdag 11 april 2019

Workshop Ethiek en integriteit

(Datum nader te bepalen)

Beschikbaar voor in-company trajecten

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

Belangrijkste aspecten WTT 2018

Belangrijkste aspecten aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl