Trust (20)

Misbruik en fraude in de btw

Belangrijkste aspecten aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen

Geaccrediteerd als 'Master opleiding Trust Officer' door Holland Quaestor

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

Geef bestrijding van omkoping en corruptie hoge prioriteit

Belangrijkste aspecten WTT 2018

Beperk de risico's van lening structuren

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

Workshop Ethiek en integriteit

(Datum nader te bepalen)

Beschikbaar voor in-company trajecten

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl