Trust (14)

Geaccrediteerd als 'Master opleiding Trust Officer' door Holland Quaestor

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

Belangrijkste aspecten WTT 2018

Beperk de risico's van lening structuren

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

Belangrijkste aspecten aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen

Workshop Ethiek en integriteit

(Datum nader te bepalen)

Beschikbaar voor in-company trajecten

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl