Trust (9)

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

Starten op elk gewenst moment

Workshop Ethiek en integriteit

(Datum nader te bepalen)

Beschikbaar voor in-company trajecten

In een dag de laatste ontwikkelingen in de trustsector

Breng uw cliëntacceptatiedossiers op orde

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl