Toolkit lenen van en aan de B.V. 2019

Inhoud

In de praktijk worden steeds vaker overeenkomsten van geldlening door de Belastingdienst als onzakelijk bestempeld. Daar komt bij dat vanaf 2022 een schuld boven de € 500.000 bij de B.V. een fictieve dividenduitkering wordt. Voorkom dat de Belastingdienst de geldleningsovereenkomst van uw cliënt ziet als verkapte dividenduitkering. Wapen u tegen onzakelijke leningen en de aangekondigde rekening-courantmaatregel.

De toolkit Lenen van en aan de B.V. biedt u verschillende hulpmiddelen en praktische tools waarmee u uw client kan adviseren over het lenen van en aan de B.V. De toolkit biedt eveneens een aantal opties om aan de werking van de aangekondigde rekening-courantmaatregel te ontkomen. Deze uitgave is opgesteld door mr. drs. M.H.J. (Michel) Halters RB.

Waarom kiezen voor de Toolkit lenen van en aan de B.V.?
De Toolkit lenen van en aan de B.V. biedt u een schat aan praktische informatie en bespaart u tijd. U kunt direct aan de slag en de aandacht richten op uw cliënt. De investering van € 295 zult u snel terugverdienen.

Publicatiedatum: 15-1-2019

Onderwerpen

De toolkit lenen van en aan de B.V. bestaat uit de volgende onderdelen (word-bestand, A4-formaat, tenzij anders vermeld)

1. Cliëntentekst en infomemorandum
Om rechtstreeks aan uw cliënt te sturen, per brief of e-mail:

 • Cliëntentekst (3 blz.)
 • Memorandum lenen van en aan de B.V. (3 blz.)

Met de cliëntentekst attendeert u uw cliënt op mogelijke risico’s van de financiering binnen zijn ondernemingsstructuur en zet u uw cliënt aan tot nadenken over dit onderwerp. Samen met een overzichtelijk informatiememorandum vormt dit een mooie aanzet om over lenen van en aan de B.V. door te praten.

2. Aandachtspunten en stroomschema’s ter voorbereiding op het adviesgesprek

 • Aandachtspunten en praktische tips (pdf-bestand, 4 blz.)
 • Stroomschema vaststelling onzakelijke lening omlaag (pdf-bestand, 2 blz.)
 • Stroomschema vaststelling onzakelijke lening omhoog (pdf-bestand, 2 blz.)

Gaat u een adviesgesprek aan met uw cliënt over een lening van of aan zijn B.V.? Dan geeft dit overzicht u belangrijke aandachtspunten en adviesmogelijkheden voor een door uw cliënt te sluiten overeenkomst van geldlening.

Met de stroomschema’s kunt u in een oogopslag zien of een overeenkomst van geldlening ‘omhoog’ of ‘omlaag’ fiscaal zakelijk is.

3. Modelovereenkomsten lening, rekening-courant of kwijtschelding

 • Model AV-notulen met optie ‘tegenstrijdig belang’ (6 blz.)
 • Model overeenkomst van geldlening (inclusief optie voor lening eigen woning) (6 blz.)
 • Rekentool ‘aflossingsschema’ (Excel-bestand)
 • Modelovereenkomst rekening-courant (4 blz.)
 • Overeenkomst van kwijtschelding (3 blz.)
 • Modelbrief goedkeuring of verzoek om vooroverleg

Met de modelovereenkomsten kunt u eenvoudig alle formaliteiten regelen voor het aangaan van overeenkomsten van geldlening, rekening-courant of kwijtschelding voor uw cliënt en zijn vennootschap. Met de modelbrief kunt u uw casus voorleggen aan de Belastingdienst en verzoeken om een goedkeuring of een afspraak met de inspecteur maken voor overleg. Concrete tekstsuggesties en aandachtspunten kunt u naar behoeven toevoegen/verwijderen in de modellen.

4. Praktijkpocket ‘lenen van en aan de B.V.’ (pdf, 48 blz.)
Hiermee kunt u een extra inhoudelijke verdiepingsslag maken. Deze pocket geeft u voldoende informatie om vragen van uw dga-cliënt zelf te kunnen beantwoorden. Het bevat een zeer toegankelijke uitleg van diverse aspecten die bij het lenen van een aan de B.V. aan de orde kunnen komen. Uiteraard uitgebreide aandacht voor onzakelijke leningen en de aangekondigde maatregel tegen excessief lenen van de B.V. en uitgebreide adviesmogelijkheden hierover. De praktijkpocket is een zeer waardevolle bron van informatie voor alle kwesties met betrekking tot uw advisering over lenen van of aan de B.V. door uw cliënt.

5. Digitale bundel ‘lenen van en aan de B.V.’
Dit biedt een compleet overzicht van (en links naar) wetten, regelingen, kamerstukken en rechtspraak die u zult gebruiken bij uw advisering over het verstrekken of aantrekken van leningen door uw dga-cliënt van zijn B.V.

Praktisch

Auteur(s)
Prijs

Prijs: €295

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden