Toolkit bedrijfsoverdracht 2020

Inhoud

Vroeg of laat overkomt het elke ondernemer; het moment waarop hij zijn onderneming moet overdragen. Elke bedrijfsoverdracht vraagt om een eigen aanpak. Zo komt bij opvolging door een familielid mogelijk schenking aan de orde, terwijl bij overdracht aan een derde een zo hoog mogelijke waarde juist van belang is. Hoe helpt ú uw klanten snel en correct op weg?

De vakredactie van Sdu Licent Academy heeft in samenwerking met praktijkspecialisten de Toolkit Bedrijfsoverdracht voor u samengesteld. Alle benodigde informatie bij advisering over de bedrijfsoverdracht van een IB- of VPB-onderneming wordt hierin op praktijkgerichte manier gebundeld.

De direct bruikbare cliëntenteksten, checklists, rekentools en modeldocumenten zorgen ervoor dat u meer cliënten in minder tijd kunt adviseren. Een kleine investering die u snel zult terugverdienen! Bestel de toolkit nu en ontvang deze onmiddellijk in uw inbox. Dan kunt u vandaag nog aan de slag.

De toolkit staat onder de redactie van de heer mr. drs. M.H.J. (Michel) Halters RB (fiscaal redacteur bij Sdu Licent Academy).

Onderwerpen

Cliëntenteksten en infomemoranda

 • Cliëntentekst bedrijfsoverdracht IB-onderneming (3 blz.)
 • Cliëntentekst bedrijfsoverdracht VPB-onderneming (3 blz.)
 • Infomemorandum bedrijfsoverdracht IB-onderneming (5 blz.)
 • Infomemorandum bedrijfsoverdracht VPB-onderneming (9 blz.)

Met de cliëntenteksten zet u uw cliënt aan na te denken over de fiscale aspecten van een bedrijfsoverdracht van zijn IB- of VPB-onderneming. Samen met het overzichtelijke informatiememorandum vormt dit een mooie aanzet om met uw cliënt over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Overzicht aandachtspunten bedrijfsoverdracht

 • Overzicht aandachtspunten bedrijfsoverdracht IB-onderneming (4 blz.)
 • Overzicht aandachtspunten bedrijfsoverdracht VPB-onderneming (10 blz.)

Deze overzichten attenderen u op mogelijkheden en valkuilen bij de bedrijfsoverdracht.

Rekentools (Excel)

 • Rekenmodel waardering aandelen bv
 • Rekenmodel ruisende overdracht IB-onderneming
 • Rekenmodel geruisloze doorschuiving IB-onderneming
 • Rekenmodel bedrijfsopvolgingsregeling SW IB-onderneming

Met de rekentools voor ruisende overdracht of geruisloze doorschuiving bepaalt u eenvoudig de fiscale gevolgen van een geruisloze doorschuiving of staking van de onderneming en het bedingen van een lijfrente. Met het rekenmodel waardering aandelen bv bepaalt u de waarde van de bv. Wenst uw cliënt zijn onderneming te schenken? Dan kunt u met het rekenmodel bedrijfsopvolgingsregeling SW IB-onderneming de gevolgen voor de schenkbelasting bepalen.

Modelovereenkomsten VOF en koop en verkoop aandelen

 • Akte van vennootschap onder firma (14 blz.)
 • Overeenkomst van koop en verkoop aandelen (10 blz.)

Met deze overeenkomsten regelt u eenvoudig de schriftelijke vastlegging van de vennootschap onder firma en de onderhandse akte van koop en verkoop van aandelen in een bv Concrete tekstsuggesties en aandachtspunten kunt naar believen toevoegen / verwijderen in de modellen.

Verzoeken Belastingdienst

 • Verzoek geruisloze overdracht onderneming aan mede-ondernemer of werknemer (2 blz.)
 • Verzoek doorschuiving verkrijgingspijs aandelen bij schenking (2 blz.)

Wilt uw cliënt zijn onderneming geruisloos overdragen aan een mede-ondernemer of een werknemer? Met het modelverzoek geruisloze overdracht kunt u namens uw cliënt de Belastingdienst verzoeken de fiscaal geruisloze doorschuiffaciliteit voor de stakingswinst voor de bedrijfsopvolger toe te passen.

Schenkt uw cliënt de aandelen in zijn onderneming aan de bedrijfsopvolger? Dan kunt u met het modelverzoek doorschuiving verkrijgingsprijs aandelen bij schenking de Belastingdienst verzoeken om niet te hoeven afrekenen met de fiscus over de aanmerkelijkbelangwinst en de verkrijgingsprijs van de aandelen door te schuiven naar de overnemer.

Praktijkpocket ‘Bedrijfsoverdracht’ (pdf, 37 blz.)
Met de praktijkpocket kunt u een extra inhoudelijke verdiepingsslag maken. Deze pocket geeft u voldoende informatie om vragen van uw cliënten over bedrijfsoverdrachten te kunnen beantwoorden. Het bevat een zeer toegankelijke uitleg van diverse aspecten die bij bedrijfsoverdracht voor uw cliënt aan de orde kunnen komen en is een zeer waardevolle bron van informatie voor alle kwesties met betrekking tot uw advisering over bedrijfsoverdracht of het schenken van de onderneming door uw cliënt.

Digitale bundel (pdf)
Dit biedt een compleet overzicht van (en links naar) wetten, regelingen en Kamerstukken die u zult gebruiken bij uw advisering over bedrijfsoverdracht.

Deze toolkit, die u een schat aan praktische informatie verschaft, bespaart u veel tijd. U kunt direct aan de slag en de aandacht richten op uw cliënt. De investering van € 295 zult u snel terugverdienen.

Praktisch

Auteur(s)
Prijs

Prijs: €295

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden