Vakblad Estate Planning jaarabonnement

Inhoud

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie op alle onderwerpen rondom het thema estate planning. Het Vakblad Estate Planning is tevens het officiële orgaan van het Register Estate Planners.

Estate planning heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de advisering aan particulieren en ondernemers. Door de wijzigingen in het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en uiteraard de Successiewet is estate planning in een nieuw daglicht komen te staan.

Het Vakblad Estate Planning verschijnt zes maal per jaar.

Onderwerpen

In nummer 2021-72 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Renteperikelen bij familieleningen

Op 21 april 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën twee documenten gepubliceerd. Het betreft de handreiking familieleningen en e-mailcorrespondentie tussen de Belastingdienst en een belastingadvieskantoor. In deze bijdrage gaat mr. Mariëlle Schuurman – van Nifterik kort in op de handreiking. Daarna komen enkele aandachtspunten voor de schenk- en erfbelasting aan bod, als blijkt dat de overeengekomen rente afwijkt van de reële rente

De gefaseerde bedrijfsovergang via preferente aandelen

De dga van een familiebedrijf krijgt vroeg of laat te maken met het moment waarop deze moet gaan nadenken over de bedrijfsopvolging. Mr. Janine Sturme en drs. Niels Govers bespreken de fiscale en civiele wetgeving rondom preferente aandelen.

De repeterende schenking onder de loep

Op welke bepalingen steunt de repeterende schenking en waarom is deze pas na 1 januari 2010 in zwang geraakt? Prof. mr. dr. Wouter Burgerhart gaat in op de vermogensrechtelijke techniek van deze voorwaardelijke schenking.

Verder in dit nummer:

  • De Professional - Interview met Paul Willems
  • Rechtspraak Estate Planning
  • Column prof. mr. dr. Bernard Schols
  • Verslag REP-congres 19 november 2021

 

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden