Docenten

Docenten (433)

Anne’s experience in international businesses, the knowledge gained at the University of Cambridge and her personal drive form the basis of her sustainability training and consultancy work. Her clients vary from ABN AMRO, Rabobank, RVO to ambitious entrepreneurs. After her Masters in Business Economics – Corporate Finance (Tilburg, 1999), Anne worked 20 years for international organizations such as ExxonMobil, AEGON Asset Management and FMO. In 2017 she finalised the Sustainability postgraduate study  at the University of Cambridge. After that she worked within FMO on sustainable energy projects in Nepal and Lebanon and founded her own sustainability company SUSC in 2020.  As of 2022 she is a Board Member of MKB Den Haag.

Mr. dr. Rik Aertsen is Principal Legal Counsel bij ING Bank, waar hij sinds 2007 de juridische ondersteuning voor het bedrijfsonderdeel ING Real Estate Finance verzorgt. Daarvoor was hij werkzaam als advocaat bij Wijn & Stael Advocaten te Utrecht en als docent en onderzoeker aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij die laatste instelling promoveerde hij in 2004 op een proefschrift over de trust. Dit is een juridische structuur die in Anglo-Amerikaanse jurisdicties veel wordt gebruikt om vermogensbeheer te regelen.
Aertsen is lid van de Juridisch Werkgroep Corporate van de Nederlandse Verenging van Banken en is fellow (onderzoeker) bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Advocaat bij Van Doorne op de sectie Sanctierecht en Interne Onderzoeken

Advocaat & partner bij De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

Mr. Pjotr Anthoni REP is werkzaam als manager bij het Knowledge Centre Tax van PwC, met een focus op Family Business, en als buitenpromovendus verbonden aan het Tilburg Institute for Family Business (TiFB). Hij is tevens aangesloten bij het Register Estate Planners.

Wetenschap

Vanuit wetenschappelijk perspectief richt Pjotr zich met promotieonderzoek op toetsing van wet- en regelgeving aan het privacygrondrecht, concreet hoe dit zich verhoudt met de introductie van een openbaar UBO-register.

Daarnaast verricht hij onderzoek naar social enterprises vanuit de corporate responsibility van PwC samen met onderzoekers van Nyenrode en is in dat kader gastdocent bij de Leergang Sociale Ondernemingen.

Missie

Als secretaris wetgeving van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB is Pjotr sinds 2015 betrokken bij het becommentariëren van fiscale wetsvoorstellen in brede zin. Met de commentaren wordt collectief vanuit de beroepsgroep bijgedragen aan betere fiscale wetgeving.

Diezelfde missie is de reden geweest om promotieonderzoek te doen naar het privacygrondrecht.

Ten slotte publiceert hij met enige regelmaat in vakbladen en schrijft hij mee aan berichten voor de PwC Actueelwebsite en PwC publicaties, zoals de Prinsjesdagwebsite, rechtsvergelijkende rapporten over het UBO-register en de reeks Familie en vermogen in bedrijf. Daarin is het streven om een en ander zo begrijpelijk en toegankelijk mogelijk uit te leggen.

Ellen Aptroot is psychotherapeut, systeemtherapeut en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Ook is zij mede oprichter van MESA Family Business Consultants.

Mr. Aniel Autar (1968) is als notaris verbonden aan Kooijman Autar Notarissen | Adviseurs | Mediators | Juristen. Als voorzitter van de EPN leverde hij een belangrijke bijdrage aan de introductie en verdere ontwikkeling van het levenstestament.
Autar is aan diverse post doctorale onderwijsinstellingen (waaronder de Grotius opleiding en de notariële beroepsopleiding) als docent verbonden en is hoofddocent van de driedaagse leergang Levenstestament. Daarnaast is hij de (hoofd)redacteur van de notariële compendium-serie van SDU, waartoe ook het Compendium Levenstestament behoort.

Mr. Aniel Autar (1968) is als notaris verbonden aan Kooijman Autar Notarissen | Adviseurs | Mediators | Juristen. Als voorzitter van de EPN leverde hij een belangrijke bijdrage aan de introductie en verdere ontwikkeling van het levenstestament.
Autar is aan diverse post doctorale onderwijsinstellingen (waaronder de Grotius opleiding en de notariële beroepsopleiding) als docent verbonden en is hoofddocent van de driedaagse leergang Levenstestament. Daarnaast is hij de (hoofd)redacteur van de notariële compendium-serie van SDU, waartoe ook het Compendium Levenstestament behoort.

Aniel Autar is notaris bij Kooijman Autar

Belastingadviseur bij Herreveld van Sprundel & Partners

David Bakker is een praktijkgerichte tijdwinst-trainer. Als geen ander kan hij het nut en de toepassingen van time-managementtechnieken in de dagelijkse realiteit uitleggen. Naast zijn werkzaamheden als trainer is David actief binnen uiteenlopende projecten en initiatieven. Op die manier werkt hij dagelijks aan de doorontwikkeling van zijn time-management vaardigheden.

Oscar Balkenende is directeur van NRI (Nationaal Registratie Instituut) en Obelisk Boedelbeheer B.V., en inspecteert en documenteert al 25 jaar (in-)boedels en nalatenschappen.

Partner bij FT-advocaten

Katelijne van Barneveld is als advocaat gespecialiseerd in erfrecht en voorzitter van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.

Mr. Frank van den Barselaar MFP is zelfstandig gevestigd als landelijk opererend scheidingsfiscalist.

Prof. mr. S.E. Bartels (Steven) is Hoogleraar burgerlijk recht/Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Bartels is deskundig op het terrein van het burgerlijk recht, in het bijzonder op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.

Bartels is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland en lid van de Asser adviesraad

Jan Batterink heeft de studie fiscaal recht afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Jan is vastgoedfiscalist en fiscaal jurist met ruim 16 jaar ervaring in het Nederlandse fiscale recht, het civiele recht en waarderingskennis. Hij richt zich met name op cliënten in de vastgoedsector, woningcorporaties en lagere overheden.

Nathalie Bauduin is als promovenda verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en schrijft een dissertatie over de toelaatbaarheid van wilsdelegatie in het erfrecht.

Erik Beckers is manager van de pensioenjuridische afdeling van Zwitserleven en actief in diverse werkgroepen van het Verbond van Verzekeraars.

Karin van Beekum is partner bij Profound Integrity Audits B.V. gespecialiseerd in integriteitsaudits bij trustkantoren en Wwft-plichtige instellingen. Daarnaast richt zij zich op de begeleiding van voorgenomen bestuurders ten behoeve van de DNB-toetsingen en coaching van (senior) medewerkers op de weg naar de bestuurdersrol. Tevens geeft zij (in-house) trainingen en presentaties op het gebied van de Wtt, Wwft en de Sw.

Karin van Beekum is notarieel en fiscaal juriste en ACAMS gecertificeerd. Zij heeft ruim 19 jaar werkervaring in de financiële sector, waarbij zij de laatste 6 jaar werkzaam is geweest bij DNB als toezichthouder op het gebied van integriteitswetgeving. Als toezichthouder is zij nauw betrokken geweest bij de trustsector en het toezicht daarop. 

Mr. dr. S.T.M. Beelen Beelen, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, alsmede verbonden aan Deloitte te Utrecht

mr. Almer M.A. de Beer is werkzaam bij het bureau vaktechniek fiscaal, Grant Thornton.

Stef Bekker is sinds 1995 werkzaam als belastingadviseur en vanaf 2018 verbonden aan BDO Belastingadviseurs te Rotterdam. Hij heeft als generalist een brede kennis van verschillende fiscale aandachtsgebieden en fungeert daarom als klankbord voor de ondernemer, de DGA of vermogende particulieren. Daarnaast adviseert hij een aantal topsporters. Hij is als commentator verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR). Bovendien is hij als buitenpromovendus verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn promotor is professor Bernard Schols.

Tom Beltman is bedrijfsovernamespecialist bij Marktlink en secretaris van het Nederlands Instituut voor Register Valuators

Jennifer Benson heeft 18 jaren professionele ervaring in met name familiebedrijven als (commercieel) directeur. Ze heeft meermaals ervaren hoe lastig het is om missie en aandeelhoudersbelangen met elkaar te verenigen. Daarom zet ze zich nu in voor bedrijven die hun idealen en hun missie centraal willen stellen en dit door middel van het juiste fundament van eigendom te faciliteren.

Tom Berkhout is voorzitter van het Belastingdienst/Vastgoedkenniscentrum en professor of Real Estate, directeur van Nyenrode's Real Estate Center en academisch directeur van Nyenrode's Master Fiscaal Recht.

Na zijn studie Natuurkunde en Econometrie was het duidelijk dat het inzicht in processen, gecombineerd met het programmeren, de sterke punten van Harrie zijn. Na een korte periode als ICT-consultant is Harrie al snel samen met Brigitte een ICT-opleidingsinstituut en het softwarebedrijf gaan leiden.

Toen in 2000 de basis was gelegd voor RADAR, resulteerden zijn programmeerkwaliteiten in een makkelijk te gebruiken en overzichtelijk softwarepakket, gecombineerd met de juiste functionaliteiten.

Hans Biesheuvel is initiatiefnemer van ONL voor Ondernemers en oud-voorzitter van MKB-Nederland

Arjan Bisseling (1979) studeerde fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn actieve carrière bij onder andere FC Groningen, begon hij in 2004 als belastingadviseur bij PricewaterhouseCoopers (nu pwc) in Amsterdam. In dienst van pwc kreeg hij de mogelijkheid om zijn passie voor sport te combineren met de belastingadviespraktijk. Naast het adviseren van gerenommeerde cliënten in de sportwereld verbreedde hij zijn focus en expertise in het bedienen van innovatieve cliënten die vaak snelgroeiend zijn en een sterke drive hebben. Zijn cliënten zijn actief in sectoren met veelal een hoog technologisch gehalte, zoals in de Life Sciences & Health, IT, Cleantech & Energie sector. Hij adviseert hierbij de investeerder, het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt en het management. Zijn voormalige topsportcarrière is nog altijd zeer nuttig bij zijn cliënten in de professionele topsportwereld.

Fiscaal econoom, estate planner, (nalatenschaps) mediator en collaborative professional

Arco Bobeldijk (1973) is tax partner bij Loyens & Loeff NV en hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit.

Frank is na ruim twintig jaar werkzaam geweest te zijn bij een big-4 kantoor, sedert januari 2020 gestart met Incentive Advies BV. Incentive Advies BV is een gespecialiseerd kantoor dat adviseert op het scheidsvlak van loonheffingen en arbeidsrecht. Frank verzorgt sedert 2018 het onderdeel aansprakelijkheden in de leergang loonheffingen en is tevens docent geweest bij Nyenrode Business University voor het vak Niet winst/loonheffingen.

 Consultant at Transcendent Group

Manon den Boer is notaris en partner bij DLA Piper, waar zij deel uitmaakt van de Praktijkgroep Corporate en leiding geeft aan het team notariaat ondernemingsrecht.

Steven den Boer heeft fiscale economie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Sinds 2006 is hij werkzaam bij Simmons & Simmons. In 2014 heeft Steven het postdoctorale Exec. LLM programma in Internationaal en Europees Belastingrecht afgerond bij het International Tax Center in Leiden. Steven adviseert met name financiële instellingen met een sterke focus op transactioneel werk op het gebied van structured finance, kapitaalmarkten en investeringsfondsen. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden en partner bij Lubbers, Boer & Douma

Bart studeerde Logistiek & Technische Vervoerskunde aan de Hogeschool Rotterdam en Rechten (fiscale advocatuur) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn carrière in het douanerecht           begon hij bij de Nederlandse Douane waar hij na een grondige opleiding tot F-functionaris startte als risicoanalist bij het Nationale Douane Informatiecentrum. Voorts was hij   opleidingscoördinator en coördinator niet-fiscale douanetaken. In dat kader nam hij ook deel aan de landelijke kennisgroep. Na zijn loopbaan bij de Douane werd hij advocaat bij het      wereldwijde advocaten- en notarissenkantoor Simmons & Simmons in Rotterdam. Vanaf 2005 is hij met veel succes Customs Knowledge zijn eigen advies- en procespraktijk begonnen.

Advocaat bij Van Doornde op de sectie Sanctierecht & Interne Onderzoeken

Maud Bökkerink heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van AML/CFT. Maud is consultant en adviseert en traint financiële en niet-financiële instellingen, evenals FIU’s en toezichthoudende autoriteiten op het gebied van de Wwft en sanctieregelgeving.

Van 2008 tot 2017 was zij werkzaam bij DNB waar zij coördinator was voor het AML/CFT toezicht op o.a. banken. Maud was meerdere jaren de hoofdauteur van de “DNB Leidraad Wwft en Sw” en als projectleider voor het DNB SIRA-project was zij verantwoordelijk voor DNB’s guidance over de systematische integriteitrisicoanalyse.
Van 2002 tot 2008 werkte zij bij het IMF als financiële sector expert. Eerder bekleedde zij functies bij het ministerie van Financiën, waar zij zich bezighield met AML-beleid en -wetgeving, FIU-NL als financieel analist en bij de Nationale Recherche, waar zij financieel rechercheur was op het gebied van fraude en witwassen. Maud was ook lid van de Nederlandse delegatie voor de FATF.

Maud geeft regelmatig lezingen over AML/CFT en sanctieregelgeving op internationale workshops en conferenties, en publiceert artikelen over verschillende AML/CFT en sancties-gerelateerde onderwerpen. Maud Bökkerink behaalde een master in fiscaal recht en een master in Japanse talen en cultuur aan de Universiteit van Leiden.

Nicky ten Bokum is specialist arbeidsrecht met speciale interesse voor het ondernemingsrecht. Zij houdt zich vooral bezig met individueel en collectief ontslagrecht en medezeggenschapsvraagstukken. Nicky is meer dan 25 jaar advocaat.

Mr. drs. Dick Bonenkamp is oprichter en algemeen directeur van de Merlijn Groep en Het Conflictwarenhuis.

De Bont heeft in 1993 zijn studie rechten aan Universiteit van Tilburg afgerond. Hij is als student-assistent binnen de universiteit werkzaam geweest en in 1997 gepromoveerd.

Expert generatiediversiteit

Arnaud Booij is fiscaal advocaat (advocaat-belastingkundige). Hij begon zijn loopbaan bij Baker & McKenzie in Amsterdam, waar hij 12 jaar werkte in de internationale advies- en transactiepraktijk. Sinds 2000 is hij daarnaast werkzaam bij de Universiteit Leiden.
Hij doceerde eerder diverse fiscale vakken zoals internationaal belastingrecht, formeel belastingrecht en vennootschapsbelasting.

Thans geeft hij de vakken moot court (oefenrechtbank) en fiscaal bestuursrecht en treedt hij op als scriptiebegeleider. Hij doceert tevens aan het International Tax Center Leiden. In 2003 promoveerde Arnaud tot doctor in de rechtsgeleerdheid, op het onderwerp Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
Van 2005 tot juni 2016 was hij achtereenvolgens partner/fiscaal advocaat bij Höcker Advocaten in Amsterdam, partner bij Spigt Litigators en partner bij De Bont Advocaten.Hij is tevens opgeleid als mediator (MfN en IMI) en houdt zich ook bezig met Fiscale mediation, zakelijke mediation en International Tax Dispute Resolution. 

Arnaud Booij is gespecialiseerd in het oplossen van (dreigende) geschillen met de belastingdienst en met (financiële) toezichthouders, nationaal en internationaal. Hij treedt regelmatig op als docent bij cursussen over belastingrecht en toezichtwetgeving. Hij publiceert regelmatig, onder andere over internationale uitwisseling van informatie en Mandatory Disclosure.

Na een lange carrière bij Loyens & Loeff N.V. geeft Peter thans leiding aan de Algemene Loonbelastingpraktijk van BDO te Amstelveen. Daarnaast is Peter lid van de specialistengroep Loonheffingen en de specialisten groep Internationaal Belastingrecht van het RB. Hij heeft zowel binnen BDO als daarbuiten regelmatig lezingen en workshops op het gebied van de nationale en internationale heffingsaspecten van: Werknemersparticipatieregelinge, Belonen in het algemeen en Internationale heffingsaspecten van werknemersbeloningen.

Senior Manager International Tax Services bij BDO

Gerelateerde opleidingen

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden