Bos, Peter

Na een lange carrière bij Loyens & Loeff N.V. geeft Peter thans leiding aan de Algemene Loonbelastingpraktijk van BDO te Amstelveen. Daarnaast is Peter lid van de specialistengroep Loonheffingen en de specialisten groep Internationaal Belastingrecht van het RB. Hij heeft zowel binnen BDO als daarbuiten regelmatig lezingen en workshops op het gebied van de nationale en internationale heffingsaspecten van: Werknemersparticipatieregelinge, Belonen in het algemeen en Internationale heffingsaspecten van werknemersbeloningen.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden