trust

1 oktober 2018

Hoe blijft uw cliënt uit de publiciteit?

8 november 2018

Wat kan niet meer en wat zijn de alternatieven?

8 november 2018

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

12 november 2018

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

16 november 2018

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

22 november 2018

Misbruik en fraude in de btw

26 november 2018

maandag 26 november 2018

27 november 2018

Breng uw cliëntacceptatiedossiers op orde

(Datum nader te bepalen)

In een dag de laatste ontwikkelingen in de trustsector

(Datum nader te bepalen)

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl