Vakblad FamilieZaken jaarabonnement

Inhoud

FamilieZaken is het vakblad voor adviseurs van dga's en familiebedrijven. Bij familiebedrijven kan men spreken van een bijzondere vorm van ondernemerschap; een vorm die vaak uitsluitend wordt begrepen door mensen afkomstig uit en opgegroeid in een familiebedrijf. Een grote uitdaging voor u als adviseur om het familiebedrijf op een succesvolle manier bij te staan.

In FamilieZaken vindt u wetenschappelijk verantwoorde, doch praktijkgerichte artikelen over het succesvol adviseren van deze specifieke doelgroep. Verschillende thema's, zoals Governance, Financiering, Privacy, Opvolging, Internationaal, komen aan de orde.

FamilieZaken verschijnt 4 maal per jaar.

Onderwerpen

In nummer 20187-7 treft u de volgende onderwerpen aan:

De bedrijfsopvolging statutair geregeld
Sinds de invoering van de Wet flex-B.V. op 1 januari 2012 is het nog beter mogelijk de statuten naar wens in te richten. Zo is de wettelijk verplichte blokkeringsregeling voor de overdracht van de aandelen afgeschaft. De overdraagbaarheid van de aandelen kan nu door zelf ontworpen overdrachtsregelingen (of blokkeringsregelingen) geregeld worden. Mr. drs. John Bult RB bespreekt het belang van een aantal specifieke statutaire bepalingen bij de verkrijging door een erfgenaam en legataris.

Participeren in het buitenland 
Families en hun bedrijven hebben vanwege hun wereldwijde netwerk vaak belangen in het buitenland. Lineke van Pelt-Hoeijmakers LLM en mr. Maarten van Brummen beschrijven de werking van het Nederlandse belastingsysteem bij participaties in het buitenland waarbij belastingverdragen belangrijk zijn.

De fiscale waardering van familiebedrijven
Een cruciale vraag bij de waardering van familiebedrijven is of het voor de waardering van een onderneming relevant is dat het om een familiebedrijf gaat. Een familiebedrijf heeft immers specifieke kenmerken. Mr. Mischa Gerardu-Houben onderzoekt of deze specifieke kenmerken ook van invloed zijn op de waarde van een bedrijf.

De positie van (statutair) bestuurders van familiebedrijven
Nederland heeft ongeveer 270.000 familiebedrijven in vennootschapsvorm. Kenmerkend voor vennootschappen is dat het vennootschappelijk belang voorop staat. Bij familiebedrijven speelt echter het familiebelang een prominente rol. In de praktijk kan dat botsen volgens mr. Hans van Mens en mr. Ward Aerts.

Verder in dit nummer: nieuws, een column van Hans Biesheuvel en een verslag van het Nationaal Congres Familiebedrijf.

Praktisch

Prijs

Prijs: €139 (jaarabonnement 4 edities)

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl