Vakblad Estate Planning kennismakingsabonnement

Inhoud

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie op alle onderwerpen rondom het thema estate planning. Het Vakblad Estate Planning is tevens het officiële orgaan van het Register Estate Planners.

Estate planning heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de advisering aan particulieren en ondernemers. 

Klik op bovenstaande bestelknop om een kennismakingsabonnement van een half jaar (circa twee tot drie nummers)
€ 45,- te bestellen. Exclusief 9% btw.

Of kies voor een jaarabonnement. Het Vakblad Estate Planning verschijnt zes maal per jaar. Een jaarabonnement kost € 239 per jaar. Exclusief 9% btw.

Onderwerpen

In nummer 2023-79 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Wanneer ben je onwaardig bij een nalatenschap?
De laatste tijd is het leerstuk van de onwaardigheid om uit een nalatenschap voordeel te trekken regelmatig in het nieuws. Dit is het gevolg van enkele geruchtmakende rechtszaken. Ook zijn er inmiddels Kamervragen aan de minister gesteld. Mr. Rik de Jonge bespreekt het leerstuk van de onwaardigheid.

Erven door mensen met een verstandelijke beperking
Bij estate planning denken we gauw aan landgoederen, buitenplaatsen of grote vermogens in het buitenland. Ook wordt gedacht aan ingenieuze constructies om er voor te zorgen dat de overheid zoveel mogelijk erfbelasting misloopt. Een compleet vertekend beeld aldus mr. Henk Bukkems.

Beperking giftenaftrek goede doelen
Goede doelen kunnen niet zonder giften. Maar hoe zit het nu met de aftopping van de periodieke giftenaftrek? Mr. Babette Rops-Bakkers gaat in op de stand van zaken.

Hypotheekrenteaftrek en het echtscheidingsconvenant
In het echtscheidingsconvenant kan worden overeengekomen dat de woning aan een van de echtgenoten wordt toegedeeld. Dan moet de andere echtgenoot worden ontslagen uit diens hoofdelijke aansprakelijkheid. Vanaf welk moment is de hypotheekschuld volledig fiscaal aftrekbaar? Mr. drs. Wil Schuurmans en mr. Paul Jehae bespreken een recente uitspraak.

Praktisch

Prijs

Prijs: €45 kennismaking voor twee nummers

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden