Burgerhart, prof.mr.dr. Wouter

Wouter Burgerhart is hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan ScholsBurgerhartSchols

Wouter Burgerhart is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift waarin ‘Erfrecht en Bedrijf' centraal stond. Samen met Bernard en Freek Schols vormt hij ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridisch adviseurs te Nijmegen. Wouter is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd als Hoogleraar Notarieel Recht. Zijn leerstoel heet 'Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk' en deze leerstoel maakt onderdeel uit van de vakgroep Privaatrecht. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Gravenhage.

Gerelateerde opleidingen

 • Voorjaarsbijeenkomst Register Estate Planners, 22 juni 2016
 • PE-Pitstop Fiscale controlebevoegdheden, 01 januari 2025
 • Workshop Ethiek en integriteit, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Belastinginvordering in de praktijk, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring voor Trustkantoren, 22 maart 2017
 • PE-Pitstop Fiscale aspecten van reorganisaties, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Executele en afwikkelingsbewind, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop De Uitkeringstoets, 01 januari 2025
 • Verdiepingscursus Erven en Schenken, 23 juni 2020
 • Masterclass fiscale aspecten fusies & overnames, 27 mei 2020
 • Brochure Nationaal Congres Familiebedrijven, 27 mei 2020
 • PE-Pitstop ABC Juridische fusie en splitsing, 01 januari 2025
 • Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 16 december 2019
 • Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 09 juni 2020
 • PE-Pitstop Knelpunten bij kapitaalverzekeringen, 01 januari 2025
 • Studiedag Register Estate Planners najaar 2019, 08 oktober 2019
 • Nationaal Congres Estate Planning, 22 november 2019
 • BTW Update #1, 14 maart 2019
 • PE-Pitstop Private Equity en Informal Investing, 01 januari 2025
 • Quarterly Meeting Q4 - Tax, 17 december 2019
 • Masterclass Multilateraal Instrument (MLI), 02 april 2020
 • Masterclass Bedrijfswaardering, 30 oktober 2019
 • Masterclass Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 04 maart 2020
 • Congres Familiebedrijven 2020, 17 april 2020
 • PE-Pitstop Charity Management, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Fiscaal Strafrecht, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop De commanditaire vennootschap en bedrijfsopvolging, 25 maart 2020
 • Masterclass International Tax Developments, 08 april 2020
 • Masterclass Belastingverdrag Nederland-Duitsland, 01 januari 2025
 • Verdiepingscursus Bedrijfsoverdracht DGA, 27 mei 2020
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (verdieping), 10 december 2019
 • Masterclass Levenstestament, 21 november 2019
 • PE-Pitstop Fiscale wijzigingen 2020, 11 december 2019
 • PE-Pitstop Fonds voor gemene rekening, 01 januari 2025
 • Training Bedrijfsopvolging vanuit systemisch perspectief, 02 juni 2020
 • Scale-up Tax Bootcamp, 14 mei 2020
 • PE-Pitstop Emigratie van de aanmerkelijk belanghouder, 01 januari 2025
 • Auto van de Zaak Experience, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Schenken en lenen in familieverband, 01 januari 2025
 • Masterclass DGA in de loonheffingen, 01 april 2020
 • The next steps to tax innovation | Taxvice event, 26 november 2019
 • Workshop Mindful werken, 30 januari 2020
 • Leergang Adviseur Familiebedrijven, 19 mei 2020
 • Masterclass Polislezen Levensverzekeringen, 01 januari 2025
 • Leergang Loonheffing, 13 mei 2020
 • Masterclass Pensioen voor de ondernemer, 01 januari 2025
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 23 april 2020
 • Leergang Erfrecht, 14 januari 2020
 • Masterclass fiscale spelregels sporters & artiesten, 01 januari 2025
 • Masterclass Bronbelasting 2021 & Impact Deense beneficial ownership-zaken, 14 mei 2020
 • Praktijkdag fiscaliteit & duurzaamheid, 13 mei 2020
 • PE-Pitstop Cumulatief preferente aandelen binnen de familie, 01 januari 2025
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 12 maart 2020
 • Masterclass Fiscale Winstbepaling, 21 april 2020
 • PE-Pitstop Tax Monitoring, 30 maart 2020
 • Basiscursus Administratie privépersonen, 16 maart 2020
 • Basiscursus Transfer Pricing in het MKB, 19 maart 2020
 • Masterclass Bedrijfsopvolging, 01 januari 2025
 • Verdiepingscursus Spoedreparatie Fiscale Eenheid, 09 december 2019
 • PE-Pitstop Mandatory Disclosure-Richtlijn, 12 maart 2020
 • PE-Pitstop Lucratieve belangen en participatieregelingen, 23 maart 2020
 • PE-Pitstop Aansprakelijkheid van de belastingadviseur, 09 juni 2020
 • Masterclass Bedrijfswaardering, 01 april 2020
 • Masterclass Concernfinanciering en ATAD1&2, 03 april 2020
 • Studiedag Register Estate Planners voorjaar 2020, 31 maart 2020
 • Studiedag Register Estate Planners najaar 2020, 06 oktober 2020
 • Congres Estate Planning 2020, 20 november 2020
 • Masterclass BTW internationale goederen- en dienstentransacties, 18 mei 2020
 • Masterclass Eigen woning, 27 maart 2020
 • Workshop Snellezen voor fiscalisten met behulp van NLP technieken, 05 maart 2020
 • Stoomcursus Erfrecht, 08 juni 2020
 • Verdiepingscursus Internationale aspecten loonheffing, 11 mei 2020
 • Masterclass Transformatie van vastgoed, 07 april 2020
 • Masterclass BTW aftrekbeperkingen vrijgestelde dienstverlening, 11 mei 2020
 • PE-Pitstop Lijfrentevoorzieningen in de praktijk, 20 mei 2020
 • Stoomcursus BTW, 26 maart 2020
 • Stoomcursus Huwelijksvermogensrecht, 25 mei 2020
 • Stoomcursus Personenvennootschappen, 22 juni 2020
 • Masterclass Inbreng in en terugkeer uit de B.V., 15 mei 2020
 • Training Krachtveld in de communicatie van het familiebedrijf, 07 april 2020
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (basis), 21 april 2020
 • Stoomcursus Tax accounting, 14 mei 2020
 • Masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen, 02 april 2020
 • Masterclass Vastgoedfinanciering, 03 juni 2020
 • PE-Pitstop WAB voor fiscalisten, 13 februari 2020
 • Basiscursus Estate Planning, 16 april 2020
 • PE-Pitstop Fiscaal agressieve structuren, 26 mei 2020
 • PE-Pitstop Compliancerisico’s Vastgoedstructuren, 16 april 2020
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q1, 26 maart 2020
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (verdieping), 16 juni 2020
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q2, 25 juni 2020
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q3, 08 oktober 2020
 • PE-Pitstop Wet toezicht trustkantoren 2018, 19 mei 2020
 • Masterclass Management- en werknemersparticipatie, 10 juni 2020
 • PE-Pitstop Familiestichting en family governance, 30 juni 2020
 • Masterclass Belastingen op vastgoed & milieu, 12 mei 2020
 • PE-Pitstop Aangifte inkomstenbelasting 2019, 04 februari 2020
 • Stoomcursus Loonheffing, 23 juni 2020
 • PE-Pitstop Fiscaal agrarische actualiteiten, 15 juni 2020
 • Verdiepingscursus Implementatie UBO-register, 11 juni 2020
 • Masterclass rekeningcourant-maatregel: lenen van en aan de B.V., 05 juni 2020
 • Met recht stressvrij werken en waarom hardlopen hierbij kan helpen, 19 juni 2020
 • Workshop Timemanagement, 12 maart 2020
 • Workshop Zakelijk Engels, 09 maart 2020
 • Basiscursus Lezen en begrijpen van jaarrekeningen, 17 maart 2020
 • Verdiepingscursus Lezen en begrijpen van jaarrekeningen, 07 april 2020
 • Basiscursus deelnemingsvrijstelling, 28 mei 2020
 • Verdiepingscursus Praktische afwikkeling van nalatenschappen, 08 april 2020
 • PE-Pitstop Fusie- splitsing- en interne reorganisatievrijstelling overdrachtsbelasting, 03 juni 2020
 • PE-Pitstop Turboliquidatie, 27 mei 2020
 • Beroepsopleiding Trust Officer - Basisopleiding 1, 02 april 2020
 • Beroepsopleiding Trust Officer - Basisopleiding 2, 16 april 2020
 • PE-Pitstop BTW & houdsterproblematiek, 29 juni 2020
 • Masterclass Investeringsfaciliteiten, 06 april 2020
 • Stoomcursus Fiscale aspecten van ondernemingsrecht, 24 maart 2020
 • Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid, 02 juli 2020
 • Masterclass Innovatiebox & WBSO, 04 juni 2020
 • Toezicht op trustkantoren, 01 januari 2025
 • Cliëntenonderzoek & dossiervorming voor starters (trustkantoren), 01 januari 2025
 • Client tax integrity, 01 januari 2025
 • Risk-based approach: verdiepende kennis over risicofactoren en actuele ontwikkelingen op dit gebied, 01 januari 2025
 •  

  Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

  > Algemene voorwaarden