Burgerhart, prof.mr.dr. Wouter

Wouter Burgerhart is hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan ScholsBurgerhartSchols

Wouter Burgerhart is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift waarin ‘Erfrecht en Bedrijf' centraal stond. Samen met Bernard en Freek Schols vormt hij ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridisch adviseurs te Nijmegen. Wouter is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd als Hoogleraar Notarieel Recht. Zijn leerstoel heet 'Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk' en deze leerstoel maakt onderdeel uit van de vakgroep Privaatrecht. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Gravenhage.

Gerelateerde opleidingen

 • Masterclass Eigen woning, 04 oktober 2019
 • Voorjaarsbijeenkomst Register Estate Planners, 22 juni 2016
 • PE-Pitstop Fiscale controlebevoegdheden, 01 januari 2020
 • Workshop Ethiek en integriteit, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Belastinginvordering in de praktijk, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring voor Trustkantoren, 22 maart 2017
 • PE-Pitstop Fiscale aspecten van reorganisaties, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Executele en afwikkelingsbewind, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop De Uitkeringstoets, 01 januari 2020
 • Verdiepingscursus Erven en Schenken, 24 mei 2019
 • Masterclass Fiscale Procesvoering, 13 november 2019
 • Verdiepingscursus Erven en Schenken, 02 december 2019
 • Stoomcursus Huwelijksvermogensrecht, 15 oktober 2019
 • Masterclass Concernfinanciering en ATAD1&2, 01 november 2019
 • Masterclass Polislezen Levensverzekeringen, 02 oktober 2019
 • Stoomcursus Personenvennootschappen, 18 november 2019
 • PE-Pitstop BTW en KOR (kleine ondernemersregeling) per 1 januari 2020, 18 november 2019
 • Basiscursus Estate Planning, 02 december 2019
 • PE-Pitstop Lijfrentevoorzieningen in de praktijk, 13 november 2019
 • Brochure Nationaal Congres Familiebedrijven, 13 november 2019
 • PE-Pitstop ABC Juridische fusie en splitsing, 01 januari 2025
 • Masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen, 27 mei 2019
 • Masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen, 26 november 2019
 • PE-Pitstop Transfer pricing, 01 januari 2025
 • Masterclass Vastgoedfinanciering, 27 juni 2019
 • Masterclass Vastgoedfinanciering, 27 november 2019
 • Masterclass Actualiteiten inkomensvoorzieningen 2019, 12 december 2019
 • PE-Pitstop Tax Monitoring, 30 september 2019
 • Masterclass Fiscale Winstbepaling, 28 oktober 2019
 • Auto van de Zaak Experience, 24 mei 2019
 • Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 16 december 2019
 • PE-Pitstop Terrorismefinanciering en sanctiewetgeving, 01 januari 2025
 • Masterclass BTW aftrekbeperkingen vrijgestelde dienstverlening, 09 december 2019
 • PE-Pitstop Mandatory Disclosure-Richtlijn, 30 september 2019
 • PE-Pitstop Turboliquidatie, 25 november 2019
 • Masterclass Innovatiebox & WBSO, 13 juni 2019
 • Masterclass Innovatiebox & WBSO, 28 november 2019
 • Training effectiever adviseren in spanningsvolle situaties, 17 oktober 2019
 • PE-Pitstop Knelpunten bij kapitaalverzekeringen, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Schenken en lenen in familieverband, 17 juni 2019
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 11 oktober 2019
 • Studiemiddag Netwerk Adviseur Familiebedrijf voorjaar 2019, 18 juni 2019
 • Studiemiddag Netwerk Adviseur Familiebedrijf najaar 2019, 07 november 2019
 • Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid, 13 juni 2019
 • PE-Pitstop Fiscaal agrarische actualiteiten, 20 juni 2019
 • PE-Pitstop Fiscaal agressieve structuren, 28 mei 2019
 • Summer Course Leergang Loonheffing, 28 augustus 2019
 • Masterclass Management- en werknemersparticipatie, 19 juni 2019
 • Masterclass Management- en werknemersparticipatie, 04 december 2019
 • Leergang Adviseur Familiebedrijven, 26 september 2019
 • Masterclass Transformatie van vastgoed, 12 november 2019
 • Studiedag Register Estate Planners najaar 2019, 08 oktober 2019
 • Nationaal Congres Estate Planning, 22 november 2019
 • Masterclass BTW internationale goederen- en dienstentransacties, 06 november 2019
 • BTW Update #1, 14 maart 2019
 • Masterclass Pensioen voor de ondernemer, 23 september 2019
 • Workshop Timemanagement, 05 november 2019
 • Basiscursus Administratie privépersonen, 28 oktober 2019
 • Verdiepingscursus Implementatie UBO-register, 25 juni 2019
 • PE-Pitstop Aansprakelijkheid van de adviseur, 12 juni 2019
 • PE-Pitstop Wwft voor belastingadviseurs, 19 november 2019
 • PE-Pitstop Private Equity en Informal Investing, 01 januari 2025
 • Masterclass rekeningcourant-maatregel: lenen van en aan de B.V., 14 juni 2019
 • Masterclass rekeningcourant-maatregel: lenen van en aan de B.V., 15 november 2019
 • Quarterly Meeting Q2 - Compliance, 25 juni 2019
 • Quarterly Meeting Q3 - Compliance, 10 oktober 2019
 • Quarterly Meeting Q4 - Tax, 17 december 2019
 • Quarterly Meetings Package Deal, 25 juni 2019
 • Nationaal BTW congres 2019, 06 juni 2019
 • BTW Update, 30 september 2019
 • BTW Update, 10 december 2019
 • Training Bedrijfsopvolging vanuit systemisch perspectief, 25 juni 2019
 • Basiscursus Alimentatierekenen, 12 november 2019
 • Verdiepingscursus Alimentatierekenen, 26 november 2019
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 01 oktober 2019
 • Masterclass Multilateraal Instrument (MLI), 04 november 2019
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (basis), 01 januari 2025
 • Masterclass Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 26 september 2019
 • Stoomcursus Erfrecht, 18 oktober 2019
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 10 oktober 2019
 • PE-Pitstop Bestuurders- en commissarisbeloningen internationaal, 10 oktober 2019
 • Masterclass Bedrijfswaardering, 30 oktober 2019
 • Workshop Mindful werken, 05 september 2019
 • PE-Pitstop Cliëntenonderzoek & dossiervorming, 21 november 2019
 • Workshop Snellezen voor fiscalisten, 12 september 2019
 • Workshop Snellezen voor fiscalisten, 28 november 2019
 • Verdiepingscursus Spoedreparatie Fiscale Eenheid, 31 oktober 2019
 • PE-Pitstop Compliancerisico’s Vastgoedstructuren, 01 januari 2025
 • Executive Program Trust Officer, 17 september 2019
 • Leergang Loonheffing, 24 september 2019
 • Nationaal Congres Familiebedrijven, 17 april 2020
 • Beroepsopleiding Trust Officer - Basisopleiding 1, 03 september 2019
 • Beroepsopleiding Trust Officer - Basisopleiding 2, 03 oktober 2019
 • PE-Pitstop Charity Management, 01 januari 2025
 • Masterclass Internationale Tax Planning, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Fiscaal Strafrecht, 01 januari 2025
 • Permanente Educatiedag Trustkantoren, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop De commanditaire vennootschap en bedrijfsopvolging, 11 september 2019
 • PE-Pitstop Cumulatief preferente aandelen binnen de familie, 15 oktober 2019
 • Masterclass Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Belastingplan 2020, 01 januari 2025
 • Masterclass Internationale Estate Planning, 25 november 2019
 • Masterclass Belastingverdrag Nederland-Duitsland, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Fusie- splitsing- en interne reorganisatievrijstelling overdrachtsbelasting, 20 november 2019
 • Stoomcursus Tax accounting, 21 november 2019
 • Nationaal Congres BelastingZaken 2019, 01 november 2019
 • Verdiepingscursus Bedrijfsoverdracht DGA, 27 mei 2020
 • Masterclass Inbreng in en terugkeer uit de B.V., 13 december 2019
 • Verdiepingscursus Internationale aspecten loonheffing, 11 november 2019
 • PE-Pitstop Misbruik loan back structuren, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop BTW & houdsterproblematiek, 11 november 2019
 • Verdiepingscursus Implementatie UBO-register, 11 december 2019
 • PE-Pitstop Dutch Gaap, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (verdieping), 10 december 2019
 • Workshop stressvrij werken en waarom hardlopen hierbij kan helpen, 20 december 2019
 • PE-Pitstop Wet toezicht trustkantoren 2018, 01 januari 2025
 • Masterclass Levenstestament, 21 november 2019
 • Masterclass Investeringsfaciliteiten, 07 oktober 2019
 •  

  Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl