Burgerhart, prof.mr.dr. Wouter

Wouter Burgerhart is hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan ScholsBurgerhartSchols

Wouter Burgerhart is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift waarin ‘Erfrecht en Bedrijf' centraal stond. Samen met Bernard en Freek Schols vormt hij ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridisch adviseurs te Nijmegen. Wouter is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd als Hoogleraar Notarieel Recht. Zijn leerstoel heet 'Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk' en deze leerstoel maakt onderdeel uit van de vakgroep Privaatrecht. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Gravenhage.

Gerelateerde opleidingen

 • Voorjaarsbijeenkomst Register Estate Planners, 22 juni 2016
 • PE-Pitstop Fiscale controlebevoegdheden, 01 januari 2025
 • Workshop Ethiek en integriteit, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Belastinginvordering in de praktijk, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring voor Trustkantoren, 22 maart 2017
 • PE-Pitstop Fiscale aspecten van reorganisaties, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Executele en afwikkelingsbewind, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop De Uitkeringstoets, 01 januari 2025
 • Verdiepingscursus Erven en Schenken, 23 juni 2020
 • Brochure Nationaal Congres Familiebedrijven, 23 juni 2020
 • PE-Pitstop ABC Juridische fusie en splitsing, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Tax Monitoring, 30 september 2019
 • PE-Pitstop Belastingcontrole met steekproeven versus Tax Monitoring, 28 september 2020
 • Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 16 december 2019
 • Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 09 juni 2020
 • Taxvice workshop: 30%-regeling voor ingekomen werknemers, 04 juni 2020
 • PE-Pitstop Knelpunten bij kapitaalverzekeringen, 01 januari 2025
 • Nationaal Congres Estate Planning, 22 november 2019
 • BTW Update #1, 14 maart 2019
 • PE-Pitstop Private Equity en Informal Investing, 01 januari 2025
 • Quarterly Meeting Q4 - Tax, 17 december 2019
 • Quarterly Meetings Package Deal, 01 januari 2025
 • BTW congres 2020, 12 juni 2020
 • Masterclass Multilateraal Instrument (MLI), 02 november 2020
 • Masterclass Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 04 maart 2020
 • Masterclass Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 24 september 2020
 • Seminar Familiebedrijven 2020, 18 september 2020
 • PE-Pitstop Charity Management, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Fiscaal Strafrecht, 01 januari 2025
 • Online cursus De commanditaire vennootschap en bedrijfsopvolging, 31 maart 2020
 • PE-Pitstop De commanditaire vennootschap en bedrijfsopvolging, 17 juni 2020
 • Masterclass Belastingverdrag Nederland-Duitsland, 01 januari 2025
 • Verdiepingscursus Bedrijfsoverdracht DGA, 27 mei 2020
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (verdieping), 10 december 2019
 • Masterclass Levenstestament, 21 november 2019
 • PE-Pitstop Fiscale wijzigingen 2020, 11 december 2019
 • PE-Pitstop Fonds voor gemene rekening, 01 januari 2025
 • Training Bedrijfsopvolging vanuit systemisch perspectief, 02 juni 2020
 • Masterclass Scale-up advisering, 14 mei 2020
 • PE-Pitstop Emigratie van de aanmerkelijk belanghouder, 01 januari 2025
 • Auto van de Zaak Experience, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Schenken en lenen in familieverband, 01 januari 2025
 • The next steps to tax innovation | Taxvice event, 26 november 2019
 • Leergang Adviseur Familiebedrijven, 19 mei 2020
 • Masterclass Polislezen Levensverzekeringen, 01 januari 2025
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 17 maart 2020
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 15 juni 2020
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 03 november 2020
 • Masterclass Pensioen voor de ondernemer, 01 januari 2025
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 08 oktober 2020
 • Masterclass fiscale spelregels sporters & artiesten, 01 januari 2025
 • Praktijkdag fiscaliteit & duurzaamheid, 13 mei 2020
 • PE-Pitstop Cumulatief preferente aandelen binnen de familie, 01 januari 2025
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 12 maart 2020
 • Masterclass Fiscale Winstbepaling, 15 september 2020
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 01 oktober 2020
 • Basiscursus Transfer Pricing in het MKB, 09 november 2020
 • Masterclass Bedrijfsopvolging, 01 januari 2025
 • Verdiepingscursus Spoedreparatie Fiscale Eenheid, 09 december 2019
 • Online cursus Lucratieve belangen en participatieregelingen, 02 april 2020
 • PE-Pitstop Lucratieve belangen en participatieregelingen, 08 juni 2020
 • PE-Pitstop Aansprakelijkheid van de belastingadviseur, 09 juni 2020
 • Masterclass Bedrijfswaardering, 11 november 2020
 • Masterclass Concernfinanciering en ATAD1&2, 13 november 2020
 • Studiedag Register Estate Planners najaar 2020, 06 oktober 2020
 • Congres Estate Planning 2020, 20 november 2020
 • Masterclass Eigen woning, 19 juni 2020
 • Workshop Snellezen voor fiscalisten met behulp van NLP technieken, 05 maart 2020
 • Stoomcursus Erfrecht, 08 juni 2020
 • Verdiepingscursus Internationale aspecten loonheffing, 17 september 2020
 • Masterclass Transformatie van vastgoed, 17 november 2020
 • Masterclass BTW aftrekbeperkingen vrijgestelde dienstverlening, 23 november 2020
 • Stoomcursus Personenvennootschappen, 22 juni 2020
 • Stoomcursus BTW, 09 juli 2020
 • Stoomcursus Relatievermogensrecht, 04 november 2020
 • Masterclass Inbreng in en terugkeer uit de B.V., 30 oktober 2020
 • Stoomcursus Tax accounting, 14 september 2020
 • Masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen, 13 oktober 2020
 • Masterclass Vastgoedfinanciering, 03 juni 2020
 • Basiscursus Estate Planning, 22 september 2020
 • PE-Pitstop Fiscaal agressieve structuren, 26 mei 2020
 • PE-Pitstop Compliance Risks Real Estate Structures, 16 april 2020
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (verdieping), 16 juni 2020
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q2, 25 juni 2020
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q3, 08 oktober 2020
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q4, 17 december 2020
 • PE-Pitstop Wet toezicht trustkantoren 2018, 19 mei 2020
 • Masterclass Management- en werknemersparticipatie, 10 juni 2020
 • PE-Pitstop Familiestichting en family governance, 30 juni 2020
 • Masterclass Belastingen op vastgoed & milieu, 16 september 2020
 • PE-Pitstop Aangifte inkomstenbelasting 2019, 04 februari 2020
 • Stoomcursus Loonheffing, 23 juni 2020
 • PE-Pitstop Fiscaal agrarische actualiteiten, 15 juni 2020
 • Verdiepingscursus Implementatie UBO-register, 11 juni 2020
 • Masterclass rekeningcourant-maatregel: lenen van en aan de B.V., 05 juni 2020
 • Met recht stressvrij werken en waarom hardlopen hierbij kan helpen, 19 juni 2020
 • Workshop Timemanagement, 12 maart 2020
 • Workshop Zakelijk Engels, 09 maart 2020
 • PE-Pitstop Fusie- splitsing- en interne reorganisatievrijstelling overdrachtsbelasting, 03 juni 2020
 • Beroepsopleiding Trust Officer - Basisopleiding 1, 29 september 2020
 • Leergang Erfrecht, 02 september 2020
 • PE-Pitstop BTW & houdsterproblematiek, 29 juni 2020
 • Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid, 02 juli 2020
 • Masterclass Innovatiebox & WBSO, 04 juni 2020
 • Toezicht op trustkantoren, 01 januari 2025
 • Cliëntenonderzoek & dossiervorming voor starters (trustkantoren), 01 januari 2025
 • Client tax integrity, 04 juni 2020
 • Training cliëntgericht schrijven, 04 juni 2020
 • PE-Pitstop BTW aangifte, 18 juni 2020
 • Workshop Mindful werken, 30 september 2020
 • Basiscursus Tax Technology & Data Analytics, 18 juni 2020
 • Online cursus DGA in de loonheffingen, 14 april 2020
 • Online cursus Mandatory Disclosure-Richtlijn, 18 mei 2020
 • Jaarrekening op fiscale grondslagen voor juristen, 12 oktober 2020
 • Leergang Loonheffing, 22 september 2020
 • Online cursus BTW aangifte & BTW aandachtspunten Corona, 09 april 2020
 • Online cursus Coronavirus en internationaal werken, 07 april 2020
 • Online cursus De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 02 april 2020
 •  

  Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

  > Algemene voorwaarden