Burgerhart, prof.mr.dr. Wouter

Wouter Burgerhart is hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan ScholsBurgerhartSchols

Wouter Burgerhart is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift waarin ‘Erfrecht en Bedrijf' centraal stond. Samen met Bernard en Freek Schols vormt hij ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridisch adviseurs te Nijmegen. Wouter is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd als Hoogleraar Notarieel Recht. Zijn leerstoel heet 'Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk' en deze leerstoel maakt onderdeel uit van de vakgroep Privaatrecht. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Gravenhage.

Gerelateerde opleidingen

 • PE-Pitstop Fiscaal afschrijven en afwaarderen van vastgoed, 01 januari 2020
 • Masterclass Eigen woning, 08 juni 2018
 • Voorjaarsbijeenkomst Register Estate Planners, 22 juni 2016
 • Beroepsopleiding Trust Officer Mastertraject, 15 mei 2018
 • PE-Pitstop Fiscale controlebevoegdheden, 01 januari 2020
 • Workshop Ethiek en integriteit, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Belastinginvordering in de praktijk, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring voor Trustkantoren, 22 maart 2017
 • PE-Pitstop Fiscale aspecten van reorganisaties, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Executele en afwikkelingsbewind, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop De Uitkeringstoets, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop De commanditaire vennootschap en bedrijfsopvolging, 01 januari 2020
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 08 mei 2018
 • PE-Pitstop Compliancerisico’s Vastgoedstructuren, 18 april 2018
 • Masterclass Bedrijfsopvolging, 21 juni 2018
 • PE-Pitstop Gebruikelijk loon, 29 juni 2018
 • PE-Pitstop Knelpunten bij kapitaalverzekeringen, 10 september 2018
 • Masterclass Estate Planning in 3D, 11 september 2018
 • Beroepsopleiding Trust Officer Basistraject, 04 september 2018
 • PE-Pitstop DGA-Pensioen 2018, 12 februari 2018
 • Verdiepingscursus Erven en Schenken, 01 januari 2020
 • Masterclass Fiscale Procesvoering, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Private Equity en Informal Investing, 15 mei 2018
 • PE-Pitstop Cumulatief preferente aandelen binnen de familie, 07 juni 2018
 • Stoomcursus Huwelijksvermogensrecht, 22 mei 2018
 • Masterclass Internationale Tax Planning, 24 mei 2018
 • Masterclass Concernfinanciering, 25 mei 2018
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 11 juni 2018
 • Stoomcursus Erfrecht, 18 juni 2018
 • Masterclass Polislezen Levensverzekeringen, 11 september 2018
 • Verdiepingscursus Oudedagsverplichting, 06 juni 2018
 • PE-Pitstop Fiscaal Strafrecht, 13 november 2018
 • Stoomcursus Personenvennootschappen, 12 juni 2018
 • Permanente Educatiedag Trustkantoren, 01 januari 2020
 • Workshop Mediationtechnieken bij nalatenschappen, 01 januari 2020
 • Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 31 mei 2018
 • Basiscursus Estate Planning, 25 juni 2018
 • Workshop Timemanagement voor fiscalisten, 31 januari 2018
 • PE-Pitstop Vaste Inrichting, 26 juni 2018
 • Masterclass Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn, 20 juni 2018
 • PE-Pitstop Terrorismefinanciering en sanctiewetgeving, 17 mei 2018
 • Masterclass BTW en compliance, 30 mei 2018
 • Tax Assurance loonadministratie, 06 maart 2018
 • Masterclass BTW aftrekbeperkingen in verband met vrijgestelde dienstverlening, 13 juni 2018
 • Studiedag Netwerk Adviseur Familiebedrijf voorjaar 2018, 05 juni 2018
 • Studiedag Netwerk Adviseur Familiebedrijf najaar 2018, 01 november 2018
 • Studiedag Register Estate Planners, 09 oktober 2018
 • Nationaal Congres Estate Planning, 30 november 2018
 • PE-Pitstop Lijfrentevoorzieningen in de praktijk, 20 juni 2018
 • Masterclass Huwelijksvermogensrecht voor de DGA, 18 juni 2018
 • Masterclass Belastingverdrag Nederland-Duitsland, 28 juni 2018
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 12 oktober 2018
 • Masterclass Bedrijfswaardering, 13 juni 2018
 • Brochure Nationaal Congres Familiebedrijven, 13 juni 2018
 • Masterclass Management- en werknemersparticipatie, 02 juli 2018
 • PE-Pitstop Fusie- splitsing- en interne reorganisatievrijstelling OVB, 16 mei 2018
 • Leergang Adviseur Familiebedrijven, 15 november 2018
 • PE-Pitstop Spoedmaatregelen FE Vpb, 25 juni 2018
 • Verdiepingscursus Privacystructuren, 28 juni 2018
 • PE-Pitstop Family governance & de familiestichting, 07 november 2018
 • Stoomcursus Tax accounting, 19 juni 2018
 • PE-Pitstop ABC Juridische fusie en splitsing, 01 januari 2020
 • Masterclass Het Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 11 oktober 2018
 • PE-Pitstop Bestuurders- en commissarisbeloningen internationaal, 17 oktober 2018
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 30 oktober 2018
 • Symposium Wtt 2018, 03 juli 2018
 • PE-Pitstop Fiscaal agressieve structuren, 08 november 2018
 • PE-Pitstop Emigratie van de aanmerkelijk belanghouder, 05 juni 2018
 • PE-Pitstop Fonds voor gemene rekening, 24 september 2018
 • PE-Pitstop Werken met de nieuwe box 3, 15 oktober 2018
 • PE-Pitstop Charity Management, 29 oktober 2018
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring voor Trustkantoren, 12 november 2018
 • PE-Pitstop Cliëntenonderzoek & dossiervorming, 27 november 2018
 • Masterclass BTW Internationale goederen en dienstentransacties, 01 januari 2020
 • Workshop Timemanagement voor fiscalisten, 01 januari 2020
 • Workshop Snellezen en geheugentraining voor fiscalisten, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Grensoverschrijdende arbeid, 25 september 2018
 • Masterclass Vastgoedfinanciering, 27 september 2018
 • Verdiepingscursus Internationaal Belastingrecht, 28 september 2018
 • PE-Pitstop Transfer pricing, 03 oktober 2018
 • PE-Pitstop Onzakelijke lening, 05 oktober 2018
 • PE-Pitstop Belastingplan 2019, 12 oktober 2018
 • PE-Pitstop Asset protection en privacy na invoering UBO-register, 06 december 2018
 • Masterclass Fiscale Winstbepaling, 20 november 2018
 • Nationaal Congres Familiebedrijven, 05 april 2019
 • PE-Pitstop De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018, 18 oktober 2018
 • PE-Pitstop Compliancerisico’s Vastgoedstructuren, 15 november 2018
 • PE-Pitstop Fiscale aspecten auto van de zaak, 08 oktober 2018
 • PE-Pitstop Inbreng in de B.V., 02 november 2018
 • Masterclass Internationale Estate Planning, 07 december 2018
 • PE-Pitstop Certificering van vermogen & aandelen, 10 oktober 2018
 •  

  Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl