Burgerhart, prof.mr.dr. Wouter

Wouter Burgerhart is hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan ScholsBurgerhartSchols

Wouter Burgerhart is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift waarin ‘Erfrecht en Bedrijf' centraal stond. Samen met Bernard en Freek Schols vormt hij ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridisch adviseurs te Nijmegen. Wouter is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd als Hoogleraar Notarieel Recht. Zijn leerstoel heet 'Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk' en deze leerstoel maakt onderdeel uit van de vakgroep Privaatrecht. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Gravenhage.

Gerelateerde opleidingen

 • Masterclass Eigen woning, 26 november 2018
 • Voorjaarsbijeenkomst Register Estate Planners, 22 juni 2016
 • PE-Pitstop Fiscale controlebevoegdheden, 01 januari 2020
 • Workshop Ethiek en integriteit, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Belastinginvordering in de praktijk, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring voor Trustkantoren, 22 maart 2017
 • PE-Pitstop Fiscale aspecten van reorganisaties, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Executele en afwikkelingsbewind, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop De Uitkeringstoets, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop De commanditaire vennootschap en bedrijfsopvolging, 11 april 2019
 • Masterclass Fiscale Procesvoering, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Cumulatief preferente aandelen binnen de familie, 16 oktober 2018
 • Verdiepingscursus Erven en Schenken, 06 december 2018
 • PE-Pitstop Cumulatief preferente aandelen binnen de familie, 12 maart 2019
 • PE-Pitstop Private Equity en Informal Investing, 15 april 2019
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 06 november 2018
 • Masterclass Concernfinanciering, 16 november 2018
 • Masterclass Internationale Tax Planning, 14 december 2018
 • Stoomcursus Huwelijksvermogensrecht, 17 december 2018
 • Masterclass Polislezen Levensverzekeringen, 11 september 2018
 • Masterclass Polislezen Levensverzekeringen, 06 maart 2019
 • PE-Pitstop Fiscaal Strafrecht, 13 november 2018
 • Stoomcursus Personenvennootschappen, 27 november 2018
 • Permanente Educatiedag Trustkantoren, 04 december 2018
 • Masterclass Multilateraal Instrument (MLI), 12 december 2018
 • Masterclass Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn, 11 december 2018
 • Masterclass BTW en compliance, 23 november 2018
 • Studiemiddag Netwerk Adviseur Familiebedrijf najaar 2018, 01 november 2018
 • Informatiebijeenkomst Register Estate Planners, 11 september 2018
 • Studiedag Register Estate Planners, 09 oktober 2018
 • Nationaal Congres Estate Planning, 30 november 2018
 • PE-Pitstop Lijfrentevoorzieningen in de praktijk, 07 november 2018
 • Masterclass Belastingverdrag Nederland-Duitsland, 29 november 2018
 • Masterclass Bedrijfswaardering, 12 december 2018
 • Brochure Nationaal Congres Familiebedrijven, 12 december 2018
 • PE-Pitstop Fusie- splitsing- en interne reorganisatievrijstelling overdrachtsbelasting, 13 november 2018
 • Leergang Adviseur Familiebedrijven, 15 november 2018
 • Masterclass Familiebedrijf en geschillenregeling, 21 november 2018
 • Masterclass Management- en werknemersparticipatie, 07 november 2018
 • Stoomcursus Tax accounting, 13 december 2018
 • PE-Pitstop ABC Juridische fusie en splitsing, 01 januari 2020
 • Masterclass Het Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 11 oktober 2018
 • PE-Pitstop Bestuurders- en commissarisbeloningen internationaal, 17 oktober 2018
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 30 oktober 2018
 • Masterclass Het Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 07 februari 2019
 • PE-Pitstop Bestuurders- en commissarisbeloningen internationaal, 01 april 2019
 • PE-Pitstop Fiscaal agressieve structuren, 08 november 2018
 • PE-Pitstop Fonds voor gemene rekening, 17 december 2018
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring voor Trustkantoren, 12 november 2018
 • PE- Pitstop Werken met de nieuwe box 3, 27 mei 2019
 • PE-Pitstop Charity Management, 17 juni 2019
 • PE-Pitstop Cliëntenonderzoek & dossiervorming, 27 november 2018
 • Masterclass BTW Internationale goederen en dienstentransacties, 01 januari 2020
 • Workshop Timemanagement voor fiscalisten, 01 januari 2020
 • Verdiepingscursus Internationaal Belastingrecht, 30 november 2018
 • PE-Pitstop Transfer pricing, 03 april 2019
 • Masterclass Vastgoedfinanciering, 27 juni 2019
 • Pitstop Tax Monitoring, 09 april 2019
 • PE-Pitstop Asset protection en privacy na invoering UBO-register, 06 december 2018
 • Masterclass Fiscale Winstbepaling, 20 november 2018
 • Nationaal Congres Familiebedrijven, 05 april 2019
 • PE-Pitstop De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018, 18 oktober 2018
 • PE-Pitstop Compliancerisico’s Vastgoedstructuren, 15 november 2018
 • PE-Pitstop Fiscale aspecten auto van de zaak, 31 januari 2019
 • Masterclass Inbreng in en terugkeer uit de B.V., 02 november 2018
 • Masterclass Internationale Estate Planning, 07 december 2018
 • PE-Pitstop Tokenize it! Certificeren van familievermogen in de blockchain, 07 maart 2019
 • Masterclass Governance en board dynamics binnen het (familie)bedrijf, 13 december 2018
 • Masterclass Huwelijksvermogensrecht voor de DGA, 19 november 2018
 • Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 01 januari 2020
 • Verdiepingscursus Oudedagsverplichting, 14 november 2018
 • PE-Pitstop Terrorismefinanciering en sanctiewetgeving, 01 januari 2020
 • Masterclass BTW aftrekbeperkingen in verband met vrijgestelde dienstverlening, 05 november 2018
 • PE-Pitstop Emigratie van de aanmerkelijk belanghouder, 14 november 2018
 • Workshop Snellezen voor fiscalisten, 29 oktober 2018
 • PE-Pitstop: 30%-regeling, praktijkfocus ingekomen werknemers, 06 februari 2019
 • PE-Pitstop Mandatory Disclosure-Richtlijn, 14 februari 2019
 • Stoomcursus Erfrecht, 28 november 2018
 • Basiscursus Estate Planning, 04 december 2018
 • Masterclass Bedrijfsopvolging, 20 december 2018
 • Verdiepingscursus Privacystructuren, 11 december 2018
 • PE-Pitstop Spoedreparatie Fiscale Eenheid, 26 november 2018
 • PE-Pitstop Voordeel uit deelneming, 22 november 2018
 • Leergang Loonheffing, 14 november 2018
 • PE-Pitstop Turboliquidatie, 05 november 2018
 • PE-Pitstop Fiscaal agrarische actualiteiten, 06 november 2018
 • PE-Pitstop Misbruik loan back structuren, 04 december 2018
 • PE-Pitstop Informatieverplichtingen & de informatiebeschikking, 14 november 2018
 • Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid, 30 oktober 2018
 • PE-Pitstop Carrouselfraude BTW, 22 november 2018
 • Masterclass Innovatiebox & WBSO, 27 november 2018
 • PE Pitstop Omkoping en corruptie, 26 november 2018
 • BTW Update, 13 december 2018
 • Training Mediationvaardigheden in de adviespraktijk, 09 mei 2019
 • PE-Pitstop Knelpunten bij kapitaalverzekeringen, 01 januari 2020
 • Beroepsopleiding Trust Officer Basistraject, 01 januari 2020
 • Beroepsopleiding Trust Officer Mastertraject, 01 januari 2020
 • PE-Pitstop Schenken en lenen in familieverband, 01 januari 2020
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 07 mei 2019
 • PE-Lunch Belastingwijzigingen 2019 incl. heroverwegingen pakket vestigingsklimaat, 04 december 2018
 •  

  Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl