Burgerhart, prof.mr.dr. Wouter

Wouter Burgerhart is hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan ScholsBurgerhartSchols

Wouter Burgerhart is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift waarin ‘Erfrecht en Bedrijf' centraal stond. Samen met Bernard en Freek Schols vormt hij ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridisch adviseurs te Nijmegen. Wouter is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd als Hoogleraar Notarieel Recht. Zijn leerstoel heet 'Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk' en deze leerstoel maakt onderdeel uit van de vakgroep Privaatrecht. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Gravenhage.

Gerelateerde opleidingen

 • Voorjaarsbijeenkomst Register Estate Planners, 22 juni 2016
 • PE-Pitstop Fiscale controlebevoegdheden, 01 januari 2025
 • Workshop Ethiek en integriteit, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Belastinginvordering in de praktijk, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring voor Trustkantoren, 22 maart 2017
 • PE-Pitstop Fiscale aspecten van reorganisaties, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Executele en afwikkelingsbewind, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop De Uitkeringstoets, 01 januari 2025
 • Verdiepingscursus Erven en Schenken, 22 juni 2021
 • Verdiepingscursus Erven en Schenken, 09 december 2021
 • Brochure Nationaal Congres Familiebedrijven, 09 december 2021
 • PE-Pitstop ABC Juridische fusie en splitsing, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Tax Monitoring, 30 september 2019
 • PE-Pitstop Belastingcontrole met steekproeven versus Tax Monitoring, 28 september 2020
 • Online Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 19 mei 2021
 • Verdiepingscursus Aangifte erfbelasting, 09 november 2021
 • PE-Pitstop Knelpunten bij kapitaalverzekeringen, 01 januari 2025
 • BTW Update #1, 14 maart 2019
 • Online cursus Aansprakelijkheid van de adviseur, 03 juni 2021
 • PE-Pitstop Private Equity en Informal Investing, 01 januari 2025
 • Online cursus afwaarderen & kwijtschelden van vorderingen, 12 mei 2020
 • Quarterly Meetings Package Deal, 01 januari 2025
 • Covid-19 event: Inzicht en Uitzicht, 11 juni 2020
 • BTW congres 2020, 25 september 2020
 • Basisopleiding Mediation - MfN, 17 september 2021
 • Webinar Belastingplan 2021, 29 september 2020
 • Masterclass Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 04 maart 2020
 • Masterclass Familiestatuut bij bedrijfsopvolging, 07 juli 2021
 • PE-Pitstop Charity Management, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Fiscaal Strafrecht, 01 januari 2025
 • Online cursus CV en bedrijfsopvolging, 21 oktober 2020
 • PE-Pitstop Samenhang testament, statuten & aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging, 02 november 2020
 • PE-Pitstop Samenhang testament, statuten & aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging (livestream), 02 november 2020
 • Online cursus Samenhang testament, statuten & aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging, 02 februari 2021
 • Online cursus CV & bedrijfsopvolging, 17 maart 2021
 • Online cursus Samenhang testament, statuten & aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging, 29 juni 2021
 • Online cursus De commanditaire vennootschap en bedrijfsopvolging, 06 oktober 2021
 • Masterclass Belastingverdrag Nederland-Duitsland, 01 januari 2025
 • Masterclass Levenstestament, 21 november 2019
 • Webinar Fiscale wijzigingen 2021, 11 december 2020
 • PE-Pitstop Fonds voor gemene rekening (livestream), 11 november 2020
 • Online cursus Fonds voor gemene rekening, 21 september 2021
 • Masterclass Scale-up advisering, 03 november 2020
 • PE-Pitstop Emigratie van de aanmerkelijk belanghouder, 01 januari 2025
 • Auto van de Zaak Experience, 01 januari 2025
 • PE-Pitstop Schenken en lenen in familieverband, 01 januari 2025
 • Online BTW Update, 09 juni 2021
 • The next steps to tax innovation | Taxvice event, 26 november 2019
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 17 maart 2020
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 09 juli 2020
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 03 november 2020
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten (livestream), 03 november 2020
 • Online cursus Polislezen en fiscale behandeling lijfrenten, stamrechten en kapitaalverzekeringen, 17 mei 2021
 • Masterclass Vastgoedfiscaliteiten, 01 november 2021
 • Masterclass Pensioen voor de ondernemer, 01 januari 2025
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 08 oktober 2020
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 30 oktober 2020
 • Online cursus Bronbelasting 2021 & aangescherpte antimisbruikbepalingen, 24 juni 2020
 • Masterclass Bronbelasting 2021 & Impact Deense beneficial ownership-zaken, 09 september 2020
 • PE-Pitstop Cumulatief preferente aandelen binnen de familie, 01 januari 2025
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 12 maart 2020
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 01 oktober 2020
 • Online cursus (Af)waarderen en taxeren van vastgoed, 02 december 2020
 • Online stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 26 januari 2021
 • Online cursus (Af)waarderen en taxeren van vastgoed, 25 juni 2021
 • Stoomcursus Vastgoedrekenen en -financieren, 01 juli 2021
 • Masterclass Fiscale Winstbepaling, 06 juli 2021
 • Online workshop Transfer Pricing in het MKB, 24 juni 2020
 • Online workshop Transfer Pricing in het MKB, 09 november 2020
 • Online workshop Transfer Pricing in het MKB, 29 november 2021
 • Masterclass Bedrijfsopvolging, 08 juli 2021
 • Verdiepingscursus Spoedreparatie Fiscale Eenheid, 09 december 2019
 • Online cursus Mandatory Disclosure-Directive (ENG), 05 oktober 2020
 • Online cursus Meldplicht grensoverschrijdende constructies (DAC6), 21 april 2021
 • Online cursus Meldplicht grensoverschrijdende constructies (DAC6), 22 september 2021
 • Leergang Adviseur Familiebedrijven, 08 juni 2021
 • Online cursus Lucratieve belangen en participatieregelingen, 02 april 2020
 • Online basiscursus Lucratieve belangen en participatieregelingen, 20 mei 2020
 • Online verdiepingscursus Lucratieve belangen en participatieregelingen, 23 juni 2020
 • Online cursus Technisch aanmerkelijk belang, 23 juni 2020
 • Online cursus Lucratieve belangen en participatieregelingen, 18 maart 2021
 • Online cursus Technisch aanmerkelijk belang, 07 juni 2021
 • Pitstop Aansprakelijkheid van de belastingadviseur, 09 juni 2020
 • Masterclass Bedrijfswaardering, 11 november 2020
 • Online masterclass Business Valuation (ENG), 31 maart 2021
 • Online masterclass Business Valuation (ENG), 24 november 2021
 • Studiedag Register Estate Planners najaar 2020 (online), 06 oktober 2020
 • Online cursus BTW; internationale goederen- en dienstentransacties, 15 oktober 2020
 • Masterclass Eigen woning, 02 oktober 2020
 • Workshop Snellezen voor fiscalisten met behulp van NLP technieken, 05 maart 2020
 • Online cursus Transformatie van vastgoed, 17 november 2020
 • Online cursus Transformatie van vastgoed, 18 mei 2021
 • Online cursus Fiscale Behandeling van Saldolijfrenten, 22 april 2020
 • Stoomcursus Relatievermogensrecht, 04 november 2020
 • Online Stoomcursus BTW (On demand), 01 januari 2025
 • Masterclass Inbreng in en terugkeer uit de B.V., 30 oktober 2020
 • Masterclass Inbreng in en terugkeer uit de B.V. (livestream), 30 oktober 2020
 • Masterclass Inbreng in en terugkeer uit de B.V., 01 oktober 2021
 • Stoomcursus Tax accounting, 14 juni 2021
 • Masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen, 13 oktober 2020
 • Masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen (online), 13 oktober 2020
 • Online masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen, 08 maart 2021
 • Online masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen, 16 juni 2021
 • Masterclass Vastgoedfinanciering, 14 september 2021
 • Basiscursus Estate Planning, 22 september 2020
 • Online Basiscursus Estate Planning, 06 april 2021
 • Basiscursus Estate Planning, 21 september 2021
 • Online course Aggressive tax structures, 26 mei 2020
 • Online course Compliance Risks Real Estate Structures, 03 juni 2021
 • Trust Academy Quarterly Meeting Legal, 10 september 2020
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q4 (online), 17 december 2020
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q1 - Legal (Online), 25 maart 2021
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q2 - Compliance (hybrid), 24 juni 2021
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (verdieping), 08 juli 2021
 • PE-Pitstop Transactiemonitoring (verdieping), 12 oktober 2021
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q3, 14 oktober 2021
 • Trust Academy Quarterly Meeting Q4 - Tax, 16 december 2021
 • PE-Pitstop Wet toezicht trustkantoren 2018, 12 november 2020
 • cursus Wwft voor trustkantoren, 01 januari 2025
 • Online Masterclass Management- en werknemersparticipatie, 22 april 2021
 • Masterclass Management- en werknemersparticipatie, 27 oktober 2021
 • PE-Pitstop Aangifte inkomstenbelasting 2019, 04 februari 2020
 • Online cursus Aangifte inkomstenbelasting 2020, 04 februari 2021
 • Online cursus Fiscaal agrarische actualiteiten, 15 juni 2021
 • Verdiepingscursus Implementatie UBO-register (livestream), 14 december 2020
 • Verdiepingscursus Implementatie UBO-register, 10 november 2021
 • Masterclass rekeningcourant-maatregel: lenen van en aan de B.V., 24 augustus 2020
 • Online cursus (excessief) lenen van en aan de B.V., 11 juni 2021
 • Workshop Timemanagement, 12 maart 2020
 • Workshop Zakelijk Engels, 09 maart 2020
 • Basiscursus Lezen en begrijpen van jaarrekeningen, 29 september 2020
 • Online cursus Turboliquidatie, 27 mei 2020
 • Online cursus Turboliquidatie, 16 november 2020
 • Online cursus Wet homologatie onderhands akkoord, 15 maart 2021
 • Online cursus Staken van de onderneming: (turbo)liquidatie, WHOA liquidatie akkoord, 19 april 2021
 • Online cursus Staken van de onderneming: (turbo)liquidatie, WHOA liquidatie akkoord, 07 juni 2021
 • Online cursus Wet homologatie onderhands akkoord, 14 juni 2021
 • Beroepsopleiding Trust Officer - Basisopleiding 2, 09 september 2020
 • Basisopleiding Trust Officer 1 (online), 01 april 2021
 • Basisopleiding Trust Officer-2, 14 september 2021
 • Basisopleiding Trust Officer 1, 28 september 2021
 • Leergang Erfrecht, 19 januari 2021
 • Leergang Erfrecht, 09 september 2021
 • Online cursus BTW & houdsterproblematiek, 25 juni 2020
 • Online cursus BTW & houdsterproblematiek, 18 november 2020
 • Online cursus BTW & houdsterproblematiek, 24 maart 2021
 • Online cursus BTW & houdsterproblematiek, 17 november 2021
 • Online cursus Innovatiebox & WBSO, 20 mei 2021
 • Toezicht op trustkantoren, 01 januari 2025
 • Cliëntenonderzoek & dossiervorming voor starters (trustkantoren), 01 januari 2025
 • Online course Risk-based approach, 12 mei 2020
 • Online course Client tax integrity, 27 mei 2021
 • Training cliëntgericht schrijven, 27 mei 2021
 • Masterclass 6 pijlers oudedagsvoorziening ondernemer, 28 juni 2021
 • Online cursus Tax Tech: in data leren denken, 25 oktober 2021
 • Online course International Tax Developments, 16 april 2020
 • Online cursus Mandatory Disclosure-Richtlijn, 18 mei 2020
 • Online cursus Ontwikkelingen Internationaal Belastingrecht, 02 juni 2020
 • Online cursus DGA in de loonheffingen, 22 juni 2020
 • Online cursus maken, adviseren en doorbreken van huwelijkse voorwaarden, 26 juni 2020
 • Masterclass DGA in de loonheffingen (livestream), 09 november 2020
 • Online course International Tax Developments, 23 november 2020
 • Online cursus opstellen, adviseren en doorbreken van huwelijkse voorwaarden, 25 november 2020
 • Online cursus Opstellen, adviseren en doorbreken van huwelijkse voorwaarden, 08 april 2021
 • Online course International Tax Developments, 04 juni 2021
 • Online cursus Opstellen, adviseren en doorbreken van huwelijkse voorwaarden, 15 november 2021
 • Online cursus BTW aangifte; correcties, suppletie en corona-actualiteiten, 19 mei 2020
 • Online cursus BTW aangifte, 12 januari 2021
 • Online cursus De DGA in coronatijden, 09 april 2020
 • Online cursus De DGA in coronatijden (on demand), 01 januari 2025
 • Online cursus Coronavirus en internationaal werken, 26 mei 2020
 • Webinar Wetsvoorstel excessief lenen, 03 september 2020
 • Webinar Wetsvoorstel excessief lenen, 12 november 2020
 • PE-Pitstop Winst in de DGA praktijk, 08 juli 2021
 • Online cursus Ondernemer in zwaar weer: Liquiditeitsmanagement (on demand), 01 januari 2025
 • Online cursus Ondernemer in zwaar weer: Fiscaal (on demand), 31 december 2025
 • Online cursus Ondernemer in zwaar weer: Financieel- en civiel recht (on demand), 31 december 2025
 • Online cursus De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 02 april 2020
 • Online Symposium Fiscale Actualiteiten 2020, 22 juni 2020
 • Webinar Scale-up advisering in coronatijd, 15 mei 2020
 • Masterclass Ondernemer in zwaar weer: Fiscaal, Financieel en Civiel Recht, 07 juli 2020
 • Masterclass fiscale aspecten insolventie & bestuurdersaansprakelijkheid, 12 oktober 2020
 • Masterclass fiscale aspecten insolventie & bestuurdersaansprakelijkheid, 04 oktober 2021
 • Online cursus afwaarderen & kwijtschelden van vorderingen, 22 juni 2020
 • Online cursus bezits- en voortzettingseis (BOR), 21 juli 2020
 • Online cursus afwaarderen & kwijtschelden van vorderingen, 06 november 2020
 • Online cursus bezits- en voortzettingseis (BOR), 11 november 2020
 • Online cursus afwaarderen & kwijtschelden van vorderingen, 01 februari 2021
 • Online cursus bezits- en voortzettingseis (BOR), 05 maart 2021
 • Online cursus afwaarderen & kwijtschelden van vorderingen, 20 september 2021
 • Online cursus bezits- en voortzettingseis (BOR), 08 november 2021
 • Masterclass Fiscaal reorganiseren in het MKB, 08 juli 2020
 • Masterclass Fiscaal reorganiseren in het MKB, 25 november 2020
 • Masterclass Fiscaal reorganiseren in het MKB (livestream), 25 november 2020
 • Masterclass Fiscaal reorganiseren in het MKB, 17 juni 2021
 • Online cursus Actualiteiten implementatie UBO-registratie, 23 juli 2020
 • Online cursus juridische & fiscale aspecten ontslag, 10 december 2020
 • Congres BelastingZaken 2020 (online), 13 november 2020
 • Online cursus Actualiteiten implementatie UBO-registratie, 10 september 2020
 • Online course UBO Register & Client Privacy, 04 november 2020
 • Leergang Loonheffing, 30 september 2021
 • Online cursus Actualiteiten implementatie UBO-registratie, 26 november 2020
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 13 april 2021
 • Specialisatieopleiding Estate Planning, 07 oktober 2021
 • Studiedag Register Estate Planners voorjaar 2021, 30 maart 2021
 • Online training Timemanagement voor fiscalisten, 26 november 2020
 • Seminar Familiebedrijven 2021, 16 september 2021
 • Studiedag Register Estate Planners najaar 2021, 05 oktober 2021
 • Congres Estate Planning 2021, 19 november 2021
 • Online cursus UBO-register in de praktijk, 15 februari 2021
 • Online cursus Familiestichting en Family Governance, 14 april 2021
 • Online cursus Familiestichting en Family Governance, 23 juni 2021
 • Webinar wijzigingen overdrachtsbelasting per 1 jan 2021, 19 januari 2021
 • Online cursus Kosten verduurzaming & energietransitie in de winstsfeer, 12 april 2021
 • Online cursus Verliesverrekening, 15 april 2021
 • Masterclass Verliesverrekening, 07 oktober 2021
 • Online cursus Fiscale investeringsfaciliteiten 2021, 20 april 2021
 • Een opleiding op maat gemaakt, 20 april 2021
 • Workshop Mindful werken, 07 oktober 2021
 • Online cursus BTW & e-commerce per 1 juli 2021, 26 mei 2021
 • Online cursus werken over de grens met België, 21 juni 2021
 • Online cursus (Contractueel) erfrecht met bindende elementen, 11 juni 2021
 • Online cursus Participatieplannen: de juridische én praktische aspecten, 25 mei 2021
 • Online cursus Staatssteun & Covid-19, 19 mei 2021
 • Online cursus Ontnemen en witwassen, 17 juni 2021
 • Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie, 31 mei 2021
 • Webinar arbeidsrechtelijke & fiscale aspecten (schijn)zelfstandigheid, 31 mei 2021
 • Online course Corporate Culture for Trust Officers (Basic), 01 juli 2021
 • Online course Corporate Culture for Trust Officers (Advanced), 19 oktober 2021
 • Online cursus aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen; einde privacystructuren?, 10 juni 2021
 •  

  Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

  > Algemene voorwaarden