Vakblad Estate Planning

Inhoud

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie op alle onderwerpen rondom het thema estate planning. Het Vakblad Estate Planning is tevens het officiële orgaan van het Register Estate Planners.

Estate planning heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de advisering aan particulieren en ondernemers. Door de wijzigingen in het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en uiteraard de Successiewet is estate planning in een nieuw daglicht komen te staan.

Het Vakblad Estate Planning verschijnt zes maal per jaar. Een jaarabonnement kost € 239 per jaar. Exclusief 9% btw.

Klik op bovenstaande bestelknop om een kennismakingsabonnement van 3 nummers voor
€ 45 te bestellen. Exclusief 9% btw.

Onderwerpen

In nummer 2019-59 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

De 30%-regeling in internationale estate planning

Er was veel te doen rondom de 30%-regeling die, behalve voor expats, ook zeer aantrekkelijk voor vermogende particulieren is die zich in Nederland vestigen. Dat blijft zo, ook na de recente wijzigingen betogen mr. Diane Nijkamp en mr. Fiona de Vos van Steenwijk.

De levensverzekering, een surrogaattestament met privileges

Op de schijf van vijf prijkt vanzelfsprekend de levensverzekering. Het is erg belangrijk om de polis bij de estate planning testamenten en boedelafwikkeling niet te vergeten, aldus prof. mr. Freek Schols.

Aanpassingen in box 3: winnaars en verliezers

Eindelijk is het kabinet tegemoet gekomen aan de frustratie van veel spaarders. Vanaf 2022 wordt het vermogen niet langer als één geheel gezien, maar vindt differentiatie plaats tussen spaargeld en beleggingen. Drs. Jeroen Knol bespreekt de zeer relevante wijzigingen voor de estate planningspraktijk.

Tobben met de bezits- en voortzettingsvereisten

Met de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) heeft de wetgever tot doel om reële bedrijfsopvolgingen te faciliteren waarbij de onderneming van een ondernemer wordt verkregen door een opvolger die deze voortzet. Mr. dr. Janet Ganzeveld en mr. Mariëlle Schuurman-Van Nifterik gaan in op de bezits- en voortzettingsvereisten in het geval van een schenking of vererving van ab-aandelen en enkele knelpunten en onduidelijkheden hierbij.

Verkorting van de alimentatieduur

Per 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. Mr. Rianne Verlijsdonk geeft een korte toelichting op de totstandkoming van deze belangrijke nieuwe wet en de huidige wetsbepalingen. Tevens gaat zij in op de nieuwe wetsartikelen en geeft ze aan de hand van een aantal voorbeelden praktijkgericht aan wat er volgend jaar verandert.

Verder in dit nummer:

  • De Professional - Interview met estate planner Jordie Nulens over zijn praktijk
  • Rechtspraak Estate Planning
  • Column prof. dr. mr. Bernard Schols: van Da Vinci to Rembrandt
  • Eindejaarstips voor estate planning van mr. Mitra Tydeman

Praktisch

Auteur(s)
Prijs

Prijs: €45 kennismaking het eerste half jaar (drie nummers). Een jaarabonnement kost € 239 per jaar, exclusief 9% btw.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden