Toolkit Estate Planning 2017

Inhoud

Estate planning is in de afgelopen jaren steeds meer een vast onderdeel geworden van de advisering door onder meer belastingadviseurs, financieel planners en accountants. De wet- en regelgeving is voortdurend in beweging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000, de nieuwe heffingssystematiek in box 3 en de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Dit biedt kansen voor u als adviseur.

Om u tijd te besparen bij advisering over Estate Planning, heeft de vakredactie van Licent Academy in samenwerking met twee specialisten in de Estate Planning de Toolkit Estate Planning samengesteld. De toolkit bevat precies de praktische tools en documentatie die u ondersteunen in de verschillende stadia van advisering. De heldere taal die u van ons gewend bent kunt u nu direct inzetten in uw eigen advisering.

De Toolkit Estate Planning staat onder de redactie van mw. drs. G.M. Poulina (fiscaal redacteur bij Licent Academy) en bevat bijdragen van mw mr. A.A.M. Ruys (advocaat en notarieel jurist, eigenaar van Hoornwijck Advocatuur) en mw. mr. R.C. van der Wel (Belastingadviseur en Estate Planner bij Mazars).

Deze toolkit, die u een schat aan praktische informatie verschaft, bespaart u veel tijd. U kunt direct aan de slag en de aandacht richten op uw cliënt. De investering van € 295 zult u snel hebben terugverdiend.

Publicatiedatum: 19-6-2017

Onderwerpen

Cliëntenbrief (word-bestand)
Met de brief zet u uw cliënt aan tot nadenken over zijn wensen ten aanzien van zijn vermogen. U kunt deze gebruiken voor uw relatiemarketing. Samen met een overzichtelijk infomemorandum een mooie aanzet om een adviesgesprek met uw cliënt in te plannen om over dit onderwerp door te praten.

Cliëntenpresentatie ‘Inleiding Estate Planning’ (powerpoint)
U kunt deze direct gebruiken om bij bestaande en potentiële klanten in een korte workshop of presentatie aandacht te vragen voor Estate Planning en de services die u hierbij aan hen kunt bieden. Deze modelpresentatie omvat de hoofdlijnen en aandachtspunten op het gebied van Estate Planning.

Vragenformulier en infochecklist intakegesprek (word-bestanden)
Is het eerste gesprek over Estate Planning met uw (potentiële) klant ingepland? Dan kunt u uw cliënt ter voorbereiding op het gesprek met behulp van deze documenten direct de informatie en documentatie laten verzamelen die u van hem nodig heeft.

Checklist adviesgesprek Estate Planning (pdf, ca. 14 blz. A4)
Deze bevat maar liefst 90 belangrijke vragen/aandachtspunten om systematisch aan de orde te brengen in het gesprek met uw cliënt over o.a. de planning van vermogensoverdracht, de bescherming van het vermogen en besparing van erf- en schenkbelasting. Dit verschaft u zeer volledig inzicht in bij welke aspecten advieskansen liggen bij uw cliënt. In de checklist is een onderverdeling gemaakt naar de volgende onderwerpen: samenwonen, trouwen/geregistreerd partnerschap en scheiden, eigen woning, schenken, erven, varia (algemeen, ondernemer, pensioen in eigen beheer, ouderen en zeer vermogende particulieren) en internationale aspecten.

Toelichting checklist (pdf, ca. 77 blz. A4)
De toelichting helpt u als adviseur te begrijpen waarom de diverse vragen en aandachtspunten in de ‘checklist adviesgesprek’ naar voren komen en geeft u concrete ideeën voor nadere advisering van uw cliënt per onderwerp.

Praktijkboek ’erf- en schenkbelasting’ (pdf, ca. 92 blz. A4)
Om nog een extra inhoudelijke verdiepingsslag te kunnen maken hebben we een praktijkboek in de toolkit opgenomen. Deze bevat de fiscale ins en outs en schenken en erven. Met behulp van de uitleg, tips en adviezen kunt u de meest voorkomende vragen beantwoorden over onder meer schenken aan kinderen, schenken aan goede doelen, schenken voor de eigen woning, verschillende testamentvormen, fictieve verkrijgingen, de aangifte erfbelasting en internationale situaties. De auteur van dit boek is mw. mr. R.C. van der Wel, Belastingadviseur en Estate Planner bij Mazars te Amsterdam.

Adviesteksten Estate Planning (word-bestand, ca. 12 blz. A4)
De twee voorbeelden Estate Planningsadvies geven u concrete ideeën voor de beschrijving van advies over huwelijkse voorwaarden, testamenten en vermogensoverheveling tijdens leven. Afhankelijk van de situatie van uw cliënt kunt u delen hiervan dan ook eenvoudig zelf gebruiken in uw eigen advies.

Digitale bundel Estate Planning (pdf)
Dit biedt een compleet overzicht van (en links naar) wetten en regelingen die u zult gebruiken bij advisering over Estate Planning.

Deze toolkit, die u een schat aan praktische informatie verschaft, bespaart u veel tijd. U kunt direct aan de slag en de aandacht richten op uw cliënt. De investering van € 295 zult u snel hebben terugverdiend.

Praktisch

Auteur(s)
Prijs

Prijs: €295

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl